БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Питання 6 вебінару Черкаського ГУ ДФС про декларацію про доходи за 2016 рік

Який дохід можна віднести до інвестиційного прибутку та де його відображати в декларації?

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 цього пункту (крім операцій з деривативами). Термін "інвестиційний актив" означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах (наприклад, частина в уставному фонді підприємства), випущені одним емітентом. Прибуток розраховується у Додатку Ф1 (зазначається доход від продажу інвест.активу та витрати на його придбання) та зазначається у рядку 10.4 Розділу ІІ Декларації. Якщо протягом календарного року громадянин отримав інвестиційний збиток, декларація про доходи також заповнюється, при цьому у рядку 10.4 ставиться «0», а у Додатку Ф1 зазначається загальна сума інвестиційного доходу, сума витрат на придбання інвестиційного активу та фінансовий результат. Розрахунок податку на доходи та військового збору з отриманого прибутку від здійснення незалежної професійної діяльності проводиться у Розділі ІІ Додатку Ф1, а також зазначається у рядку 10.4 Декларації та графі VI Декларації.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp015701 Сборник "НДФЛ в Украине" / rp015701 Добірка "ПДФО (прибутковий податок)".

rp015701 Форма 1-ДФ / rp015701 Звіт 1-ДФ).

rp015701 Декларация о доходах / rp015701 Декларація про доходи).

rp015709 Часто задаваемые вопросы по НДФЛ / rp015710 Питання, що часто ставляться про ПДФО.

rp015701 Сборник "Военный сбор" / rp015701 Добірка "Військовий збір".