БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Підприємницька діяльність фізичних осіб нюанси оподаткування

Питання що розгядаються у вебінарі такі.

Що є об'єктом оподаткування підприємця на загальній системі?

На якій системі буду перебувати новостворений підприємець, який до закінчення місяця, в якому відбулась його державна реєстрація, подав заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та обрав ставку єдиного податку, встановлену для першої або другої групи?

Чи може підприємець-спрощенець здійснювати зовнішньоекономічну діяльність?

Чи має право підприємець перебувати на спрощеній системі оподаткування, якщо ним перевищено обсяг доходу, встановлений для відповідної групи?

Чи включається до складу доходу підприємця вартість безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг?

Чи має право підприємець-платник єдиного податку здійснювати види діяльності, які не зазаначені в його облікових даних?

Чи має право підприємець відкликати подану заяву про застосування спрощеної системи оподаткування?

Який строк сплати єдиного податку, нарахованого за перевищення обсягу доходу?

Які терміни сплати єдиного внеску?

Остальные видео на BuhOblik →

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

rp012601 Сборник "Единый налог" / rp012602 Добірка "Єдиний податок".

rp012603 Декларация плательщика единого налога / rp012604 Декларація платника єдиного податку.

rp012605 Группы плательщиков единого налога / rp012606 Групи платників єдиного податку.

rp012607 Книга доходов и расходов / rp012608 Книга обліку доходів, витрат.

rp012609 Часто задаваемые вопросы о едином налоге / rp012610 Питання, що часто ставляться про єдиний податок.

rp012611 Единый социальный взнос (ЕСВ) / rp012612 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

rp012633 Объединенный отчет по ЕСВ, НДФЛ / rp012634 Об'єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО.