БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Сплата податку на нерухомість фізичними особами

Тема: Податок на нерухомість (Налог на недвижимость).

Платники податку, об’єкти та база оподаткування

Фізичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі — податок на нерухоме майно) (пп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу).

У разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб Податковий кодекс визначає платників податку таким чином:

• якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

• якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

• якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.


Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка (пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу).

Об’єкти житлової нерухомості — будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки, поділяються на такі типи:

Об’єкти нежитлової нерухомості — будівлі, приміщення, не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

житловий будинок

прибудова до житлового будинку

квартира

котедж

кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

садовий будинок

дачний будинок

будівлі готельні

будівлі офісні

будівлі торговельні

гаражі

будівлі промислові та склади

будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

господарські (присадибні) будівлі

інші будівлі

Базою оподаткування податком є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його часток (пп. 266.3.1 п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу).

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.


УВАГА!
У 2016 р. податок на нерухоме майно сплачується фізичними особами за звітний 2015 рік.
Сільські, селищні, міські ради у 2015 р. могли збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу.


Пільги з податку

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік) (пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу).

Крім того, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) (пп. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) й типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 3% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2016 р. — 41,34 грн.), за 1 м2 бази оподаткування (пп. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266 Податкового кодексу).

Порядок обчислення і сплати податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:


УВАГА!
На 2015 р. ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлювалися за рішеннями сільських, селищних або міських рад залежно від місця розташування (зональності) й типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2015 р. — 24,36 грн.), за 1 м2 бази оподаткування, а для об’єктів нежитлової нерухомості — у розмірі, що не перевищує 1% відповідно (у 2015 р. — 12,18 грн.).


Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку (пп. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу).

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно із зазначеним підпунктом, та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, то податок сплачується фізичною особою — платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам — нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Крім того, пп. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу передбачено, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Податок сплачується фізичними особами за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

ПРИКЛАД 1

У власності фізичної особи перебуває квартира загальною площею 240 м2, якою вона володіла повний рік.

Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості — 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2015 р. за 1 м2 (12,18 грн./м2).

Неоподатковувана площа для квартири/квартир згідно з рішенням органу місцевого самоврядування — 80 м2.

Розрахунок суми податку — (240 м2 — 80 м2) × 12,18 грн. = 1948,8 грн.

ПРИКЛАД 2

У власності фізичної особи перебуває житловий будинок загальною площею 300 м2, який вона придбала у серпні 2015 р.

Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості — 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2015 р. за 1 м2 (6,09 грн./м2).

Неоподатковувана площа для житлового будинку/будинків згідно з рішенням органу місцевого самоврядування — 120 м2.

Розрахунок суми податку з урахуванням періоду володіння — ((300 м2 — 120 м2) × 6,09 грн.) : 12 міс. × 5 міс. = 456,75 грн.

ПРИКЛАД 3

У власності фізичної особи перебуває дві квартири загальною площею 240 м2 та 70 м2 відповідно, якими вона володіла повний рік.

Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості — 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2015 р. за 1 м2 (12,18 грн./м2).

Неоподатковувана площа для квартири/квартир згідно з рішенням органу місцевого самоврядування — 100 м2.

Розрахунок суми податку — ((240 м2 + 70 м2) — 100 м2) × 12,18 грн. = 2557,8 грн.

Розподіл суми податку відповідно до питомої ваги кожного з об’єктів нерухомості:

ПРИКЛАД 4

У власності фізичної особи перебуває дві квартири загальною площею 240 м2 (володіла повний рік) та 70 м2 (володіла шість місяців звітного року) відповідно.

Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості — 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2015 р. за 1 м2 (12,18 грн./м2).

Неоподатковувана площа для квартири/квартир згідно з рішенням органу місцевого самоврядування — 100 м2.

Розрахунок суми податку — ((240 м2 + 70 м2) — 100 м2) × 12,18 грн. = 2557,8 грн.

Розподіл суми податку відповідно до питомої ваги кожного з об’єктів нерухомості та з урахуванням періоду володіння:

ПРИКЛАД 5

У власності фізичної особи перебуває квартира загальною площею 90 м2, житловий будинок загальною площею 320 м2 та гараж загальною площею 40 м2, якими вона володіла повний рік.

Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості — 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2015 р. за 1 м2 (12,18 грн./м2).

Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості — 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2015 р. за 1 м2 (6,09 грн./м2).

Неоподатковувана площа для різних типів об’єктів житлової нерухомості згідно з рішенням органу місцевого самоврядування — 180 м2.

Розрахунок суми податку для об’єктів житлової нерухомості: ((90 м2 + 320 м2) – 180 м2) × 12,18 грн. = 2801,4 грн.

Розподіляємо суму податку відповідно до питомої ваги кожного з об’єктів нерухомості:

Розрахунок суми податку для об’єкта нежитлової нерухомості (гаража) – 40 м2 х 6,09 грн. = 243,6 грн.

Джерело: http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/90010020?issue=280

Остальные видео на BuhOblik →