БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Текст відвовідей на запитання вебінару №46 "Відповіді на ваші запитання: ЄСВ" від черкаських податківців

Нижче наведені відповіді на запитання вебінару, проведеного 27.10.2016 року ( Відповіді на ваші запитання про ЄСВ від черкаських податківців). Основні тези вебінару дивіться ТУТ >>>.

Відповіді на запитання щодо справляння єдиного внеску 27.10.2016

Назва суб’єкта господарювання

Запитання

Відповідь

Електронна пошта 

На підприємстві проходять виробничу практику учні -практиканти. За виробничу практику їм нараховується зарплата, на яку нараховується єсв і відображається в звіті єсв в таблиці 6. Чи необхідно зазначати вказаних практикантів в таблиці 5?(наприклад дата прийняття і дата закінчення виробничої практики?) і під яким кодом?

Вибачте, але відповідно до спільного листа Міністерства доходів та зборів України та Пенсійного фонду України від від 27.12.2013 р. № 21052/5/99-99-17-03-01-16, № 36398/05.10 консультації з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5 - 9 додатка 4, всіх таблиць додатка 5, додатка 6 та додатка 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування надають органи Пенсійного фонду України.

ФОП Захаренко Ю.Ю.

Чи оподатковуються єдиним внеском суми лікарняних, отриманих суб’єктом господарювання фізичною особою, яка працює на загальній системі?

Отримані суми допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та вагітністю та пологами фізичних осіб - підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, не є базою нарахування єдиного внеску.

ПП «Маркет»

Чи є копії платіжних доручень про сплату єдиного внеску за себе у 2016 році платником, який працює на загальній системі, підтвердженням сплати єдиного внеску для банку, через який отримуються лікарняні ?

В установи банку немає підстав перевіряти сплату єдиного внеску фізичною особою – підприємцем, оскільки отримані суми допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та вагітністю та пологами фізичних осіб - підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, не є базою нарахування єдиного внеску.

ТОВ «КСБ-2005»

Чи оподатковується єдиним внеском лікарняний лист, який був розпочатий до звільнення працівника, а закінчився після звільнення працівника, який працював за контрактом ?

Після звільнення працівника підприємство не несе обов'язку страхувальника, а відповідно і платника страхових внесків.

Отже, особам, яким після звільнення нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності, єдиний внесок на зазначені суми не нараховується.

ПП «Медгарант»

Чи застосовуються штрафні санкції та адміністративно відповідальність за несвоєчасну сплату єдиного внеску до платника, який сплатив єдиний внесок своєчасно, але на невідповідний рахунок

Так, застосовуються.

Борсук В.Д.

Ліквідація ПП у Держреєстратора відбулася 03.10.2016р. Коли потрібно подавати ліквідаційний звіт ЄСВ за 2016 рік?

Страхувальник, у разі державної реєстрації припинення господарської діяльності, зобов’язаний подати до дати зняття з обліку звіт за останній звітний період та звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались.

ПП «ВВМПЕКС»

Якщо підприємство пропустило доплату до мінімалки (13 тип). Яким чином відобразити в звіті за жовтень дане донарахування?

У таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 435 доплата до мінімального страхового внеску відображається з кодом типу нарахувань 13 – це різниця між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою/доходом за звітний період, та вказується місяць, у якому не здійснено доплату до мінімального страхового внеску.

Розмір заробітної плати, вказується у графі 19 «Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)» та сума нарахованого єдиного внеску.

У таблиці 1 додатка 4 до Порядку № 435 сума доплати до мінімального страхового внеску відображається у рядку 4 «Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 4.1 + р. 4.2 + + р. 4.3)» У рядку «Зміст помилки» вказується період, в якому виявлено помилку, та сума і вид виплати, на яку не нараховано та/або зайво нараховано єдиний внесок.

ПП Буджерак М.Р.

ФОП являється єдинщиком та одночасно зареєстрований самозайнятою особою. За якою формою потрібно подавати звіт по закінченю року?

Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та одночасно здійснюють незалежну професійну діяльність, подають звіт самі за себе:
до 10 лютого року, наступного за звітним періодом, за формою згідно таблиці 2 додатка 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (далі – Порядок № 435);
до 01 травня року, наступного за звітним періодом, за формою згідно таблиці 3 додатка 5 до Порядку № 435.

ОСББ «Успіх»

Чи потрібно включати в середньооблікову кількість штатних працівників по сумісництву?

Зовнішні сумісники не включаються, як до середньооблікової кількості штатних працівників, так і до штатної чисельності працівників.

Визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників у заголовній частині таблиці 1 «Нарахування єдиного внеску» додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, здійснюється платником відповідно до п. 3.2 розділу 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286.

ОСББ «Лада»

Якщо подано «Повідомлення про прийняття на роботу», а працівник не з’явився на роботу. Чи відображати це в звіті ЄСВ?

У такому випадку потрібно подати Повідомлення про прийняття працівника на роботу з типом форми «Скасовуюче». У звіті з єдиного внеску працівник не відображається.

СПД ДУБІНІН В.І.

Чи можливо подати уточнюючий звіт по ЄСВ ?

Ні. Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435, не передбачено уточнюючого звіту з єдиного внеску.

СПД БУНЧИКО О.В.

Чому звіт по ЄСВ по найманих працівниках подається помісячно, а не поквартально,як звіт 1-ДФ?

Відповідно до абзацу п'ятого частини восьмої статті 9 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» періодом, за який платники єдиного внеску (роботодавці) подають звітність до органу доходів і зборів (звітним періодом), є календарний місяць.

ФОП Ткаченко С.А.

Чи підлягають поверненню сплачені суми ЄСВ у разі дострокового розірвання договору про добровільну сплату?

Ні. Відповідно до п.п. 3 п. 2 розд. V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 року № 449, із змінами і доповненнями сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання договору про добровільну участь поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання звіту.

Приходько Р.Л.

Як потрібно відобразити в дод.4 таб.6 нарахування ЄВ на дохід у вигляді винагороди за договором ЦПХ, який не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, якщо працівник не має основного місця роботи?

Єдиний внесок нараховується виходячи з розміру єдиного внеску 22 відсотка (що діє на день нарахування) на фактично нараховану винагороду за договором цивільно-правового характеру незалежно від її розміру, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування.

ФОП Лисенко Я.О.

Як правильно нарахувати єдиний соціальний внесок на суму нарахованої заробітної плати не за основним місцем роботи працівника-інваліда?

Фізичні особи - підприємці нараховують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на заробітну плату працівників-інвалідів у розмірі 22 відс. до визначеної бази нарахування єдиного внеску.

ФОП Руденко В.В.

Який порядок виправлення помилок в таблиці 4 та 5 Звітупо ЄСВ?

Порядок виправлення помилок у звітності з єдиного внеску відображено у розділі IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зі змінами і доповненнями.

ТОВ «Ісопак»

Банк може перерахувати кошти в бюджет наступного дня, при цьому в платіжному дорученні стоїть відмітка банку за той день, коли кошти були сплачені в банку (без порушення строків сплати).

Чи буде застосовуватися санкція і пеня в такому випадку органами ДФС до платника чи до банку?

Орган ДФС не застосовує до платника штрафні санкції у випадку несвоєчасного перерахування (неперерахування) єдиного внеску з вини банку. Платник повинен надати до органу ДФС заяву з копіями платіжних документів, що засвідчують факт подання їх до установи банку.

СГД – фізична особа

Петренко М.В.

(Маньківське відділення)

Якщо прийнятий на роботу працівник, який відпрацював в звітному місяці 4 дні, чи буде він в звітності відображатися в середньообліковій кількості працівників (+1)?

Визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників у заголовній частині таблиці 1 «Нарахування єдиного внеску» додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435, здійснюється платником відповідно до п. 3.2 розділу 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року №286.

СФГ «Любава»

(Монастирищанське відділення)

Чи обраховується в середньообліковій кількості працівник (таблиця №5), який був звільнений і не відпрацював місяць (10 календарних днів)?

Визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників у заголовній частині таблиці 1 «Нарахування єдиного внеску» додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, здійснюється платником відповідно до п. 3.2 розділу 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року №286.

ТОВ «Відродження»

(Жашківське відділення)

Чи нараховується окремо ЄСВ, якщо використовується власне авто працівника?

Не нараховується.

СТОВ «Лещинівська»

(Христинівське відділення)

Як обраховується сума ЄСВ, якщо працівник має перехідний лікарняний більше одного місяця?

Для працівника (за основним місцем роботи), у якого початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці, єдиний внесок, у місяці початку лікарняного, нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою. Якщо після розподілу лікарняного (суми допомоги по тимчасовій непрацездатності відносяться до того місяця, за який вони нараховані) загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру, то сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата та ставки єдиного внеску.

ФОП Теліженко Г.П.

Щодо виправлення помилок у звіті з ЄСВ?

Порядок виправлення помилок у звітності з єдиного внеску відображено у розділі IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зі змінами і доповненнями.

Як змінився порядок складання звіту з ЄСВ?

Звіт з єдиного внеску складається відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11 квітня 2016 року N 441).

ПФУ у Тальнівському районі

Чи будуть компенсувати середню заробітну плату АТОвцям?

Відповідно до внесених змін Законом України від 24 грудня 2015 року N 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" компенсуватися середній заробіток мобілізованих працівників з державного бюджету не буде.

ПФУ у Тальнівському районі

З якою ознакою відображати дану виплату у звітах 1-ДФ та по ЄСВ?

Відповідно до внесених змін Законом України від 24 грудня 2015 року N 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" компенсуватися середній заробіток мобілізованих працівників з державного бюджету не буде. У разі нараховування середнього заробітку мобілізованим працівникам у 2016 році, він підлягає нарахуванню ЄСВ за ставкою 22 %, утриманню ПДФО за ставкою 18 % та військового збору за ставкою 1,5 %.

У звітності з єдиного внеску (таблиці 6 додатка 4 до Порядку N 435) нарахування середнього заробітку відображаються в графі 17 "Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)", а в графі 9 "Код категорії ЗО" вказується код "47".

У Податковому розрахунку за ф. 1-ДФ – ознака доходу «101».

ФОП Головченко Н.Т.

Звітувати роботодавці повинні за оновленою формою Наказом Мінфіну від 07.09.2016 р. №813 за жовтень 2016 року у листопаді?

Наказ Міністерства фінансів України від 07.09.2016 №813 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» набрав чинності з 18.10.2016 року.

ФОП Степанок А.В.

Чи можна єдинникові сплачувати ЄСВ за себе частинами.

ФОП – платники єдиного податку можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми ЄВ, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Граничний термін сплати єдиного внеску за себе фізичними особами - підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. У разі якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

ФОП Середа С.Г.

Чи варто збільшувати витрати на суму авансів із єдиного внеску.

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування мають право включити до складу витрат суму сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ФОП Середа С.Г.

ЯК загальносистемникові сплачувати ЄСВ за недоходні місяці.

Якщо фізичні особою – підприємцем, яка перебуває на загальній системі оподаткування, не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Такі особи можуть не визначати базу єдиного внеску, оскільки вказаною нормою передбачено право, а не обов’язок платника.

ФОП Борейко О.Л.

Яким чином фізична особа-підприємець платник єдиного податку повідомляє контролюючий орган про набуття статусу інваліда, щоб не сплачувати єдиний соціальний внесок?

Фізична особа – підприємець на спрощеній системі оподаткування повідомляє орган ДФС про набуття статусу інваліда або пенсіонера шляхом подання письмової заяви довільної форми із відповідними підтверджуючими документами, а саме: копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності та / або копія пенсійного посвідчення.

При цьому, зазначена особа звільняється від сплати за себе єдиного внеску з наступного місяця, після набуття статусу інваліда або пенсіонера.

Хутірська сільська рада

Який порядок нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми нарахованої заробітної плати не за основним місцем роботи працівника-інваліда?

Для підприємств, установ та організацій, в яких працюють інваліди, єдиний внесок встановлюється у розмірі 8,41 відсотка визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄВ для працюючих інвалідів (частина тринадцята ст. 8 Закону № 2464).

ПП "ВЕЗУВІЙ"

Чи є об’єктом для нарахування та утримання єдиний соціальний внесок за невикористану відпустку, яка виплачується працівнику при звільненні?

Так. Суми грошових компенсацій за невикористані щорічні (основну та додаткову) відпустки, нараховані роботодавцем працівнику у місяці звільнення, є базою нарахування єдиного внеску.

СТОВ "ЛОМОВАТЕ"

Чи нараховується єдиний соціальний внесок із заробітної плати фізичної особи нерезидента, який є штатним працівником підприємства?

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачується на загальних підставах при нарахуванні юридичною особою заробітної плати фізичній особі - нерезиденту.

Управління агропромислового комплексу Чигиринської РДА

У серпні 2016 року працівник звільнився в зв’язку із виходом на пенсію. У серпні нараховано розрахунок, в т.ч. компенсація за невикористану відпустку, але за відсутності коштів у кошторисі виплата буде здійснена у листопаді – грудні 2016 року. Чи нараховується та сплачується ЄСВ на суми компенсації, якщо виплата здійснюється не у місяці звільнення?

Так. Суми грошових компенсацій за невикористані щорічні (основну та додаткову) відпустки, нараховані роботодавцем працівнику у місяці звільнення, є базою нарахування єдиного внеску.

ФОП Глаговський Є.М.

Що є базою нарахування ЄСВ при нарахуванні зарплати працівнику, який працює неповний робочий день і оплата здійснюється за відпрацьовані години виходячи з законодавчо встановленої мінімальної ставки за 1 годину – фактична зарплата (адже дотримується мінімум по зарплаті) чи мінімальна заробітна плата (і потрібно робити доплату ЄСВ до мінімуму)?

Роботодавець розраховує суму єдиного внеску, як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску незалежно від того, що працівник працював не повний робочий день.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Електронна пошта, ДП”Інтергал-Буд” ТОВ “Фірма”Інтергал”

Як відобразити в звіті по ЄСВ в таблиці 6 працівницю яка перебуває по догляду за дитиною до 3-х років до 11.04.2017 року, а звільнилась 21.10.2016р. зг. ст.36 п.1, за період її була виплачена компенсація за невикористану відпустку? З яким кодом і скільки їй поставити днів перебування в трудових відносинах? І чи в таблиці 5 поставити тільки дату звільнення? Дякую.

В таблиці 6 додатку 4 сума грошової компенсації за невикористану відпустку відображається з нарахуванням єдиного внеску (22 відсотка), код категорії застрахованої особи «1», кількість календарних днів перебування в трудових відносинах «21». В додатку 5 таблиці 4 відображається дата звільнення даного працівника.

ДП”Інтергал-Буд” ТОВ “Фірма”Інтергал”

Чи надалі працівників які були мобілізовані і на даний час перебувають на контрактній службі в таблиці 6 відображаються під кодом 47?Дякую.

Так. Відповідно до внесених змін Законом України від 24 грудня 2015 року N 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" компенсуватися середній заробіток мобілізованих працівників з державного бюджету не буде, тому у 2016 році не діятимуть норми щодо не нарахування єдиного внеску на вказаний вид нарахування доходу.

Остальные видео на BuhOblik →

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp0046203 ЕСВ (единый социальный взнос) (rp0046204 ЄСВ (єдиний соціальний внесок).

rp0046203 Отчет по ЕСВ (rp0046204 Звіт з ЄСВ).

rp0046205 Часто задаваемые вопросы о ЕСВ / rp0046206 Питання, що часто ставляться про ЄСВ.

rp0046207 НДФЛ в Украине (rp0046208 ПДФО (прибутковий податок).

rp00462101 Военный сбор (rp0046202 Військовий збір).