БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Лист ДФС від 19.04.2016 р. № 8820/6/99-99-19-03-02-15

Строк реєстрації податкової накладної в ЄРПН

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку та строку реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

Починаючи з 01.02.2015, реєстрації в ЄРПН підлягають усі податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній / розрахунку коригування (пункт 11 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ).

Пунктом 201.10 статті 201 ПКУ визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в ЄРПН.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН має бути здійснена протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов'язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування. У разі порушення цього терміну застосовуються штрафні санкції згідно з ПКУ.

Отже, ПКУ чітко визначений термін, протягом якого податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних мають бути зареєстровані в ЄРПН - 15 календарних днів, наступних за датою їх складання.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН в інші терміни, ніж встановлено пунктом 201.1 статті 201 ПКУ, є порушенням порядку їх реєстрації в ЄРПН.

При цьому ПКУ передбачено можливість реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН в інші терміни, ніж встановлено пунктом 201.1 статті 201 ПКУ, але з нарахуванням штрафних санкцій за порушення порядку їх реєстрації в ЄРПН.

Так, згідно зі статтею 1201 ПКУ порушення платниками податку граничних термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, встановлених статтею 201 ПКУ, тягнуть за собою накладення на платників податку на додану вартість, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 ПКУ покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:

10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

Відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної, що підлягає наданню покупцю - платнику податку на додану вартість, та розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення на платників податку, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 ПКУ покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній / розрахунку коригування.

Тобто ПКУ визначено розмір штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН, але лише в межах 180 календарних днів з дати їх складання.

Отже, платник податку має можливість зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН протягом 15 календарних днів, наступних за датою їх складання, або протягом 180 календарних днів з дати їх складання за умови застосування штрафних санкцій, визначених статтею 1201 ПКУ.

Голова

Р. М. Насіров

Сборники и важные страницы:

rp001301 НДС / rp001302 ПДВ.

rp001303 Налоговая накладная / rp001304 Податкова накладна.

rp001305 Декларация по НДС / rp001306 Декларація з ПДВ.

rp001307 Заполнение налоговой накладной / rp001308 Заповнення податкової накладної.

rp001309 Электронное администрирование НДС /rp001310 Електронне адміністрування ПДВ.

rp001311 Уплата НДС / rp001312 Сплата ПДВ.

rp001313 Электронные счета НДС / rp001314 Електронні рахунки ПДВ.

rp001315 Расчет корректировки к налоговой накладной / rp001316 Розрахунок коригування до податкової накладної.

rp001317 Налоговый кредит / rp001318 Податковий кредит.

rp001319 Отрицательное значение НДС / rp001320 Від'ємне значення ПДВ.

rp001321 Бюджетное возмещение НДС / rp001322 Бюджетне відшкодування ПДВ.

rp001323 Регистрация в едином реестре налоговых накладных / rp001324 Реєстрація в єдиному реєстрі податкових накладних.

rp001325 Уточняющий расчет по НДС / rp001326 Уточнюючий розрахунок з ПДВ.

rp001327 Пример заполнения налоговой накладной / rp001328 Приклад заповнення податкової накладної.

rp001329 Пример заполнения декларации по НДС / rp001330 Приклад заповнення декларації з ПДВ.

rp001331 Часто задаваемые вопросы об НДС / rp001332 Питання, що часто ставляться про ПДВ

Получайте новости: