БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Лист ДФС від 17.03.2016 № 5888/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо правомірності включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість, нарахованих/сплачених під час придбання товарів для трудових, господарсько-адміністративних та санітарних потреб підприємства (питна вода, господарський інвентар, інші, перераховані в зверненні товари), та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 розділу V Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Пунктом 198.6 статті 198 розділу V Кодексу визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V Кодексу.

Згідно з підпунктом "г" пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Господарською діяльністю згідно з підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Кодексу є діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу.

Таким чином, суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) платником податку у зв'язку з придбанням товарів/послуг, в тому числі і для трудових, господарсько-адміністративних та санітарних потреб підприємства (питна вода, господарський інвентар, інші, перераховані в зверненні товари), включаються до складу податкового кредиту за умови наявності відповідного документального підтвердження (податкові накладні / розрахунки коригування до таких податкових накладних, зареєстровані в ЄРПН, митні декларації, інші документи, передбачені пунктом 201.11 статті 201 розділу V Кодексу).

Якщо вартість зазначених товарів включається до складу витрат та, відповідно, до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування та пов'язані з отриманням доходів, дані товари визнаються такими, що призначаються для використання / використані в господарській діяльності, і додаткового нарахування податкових зобов’язань за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, не здійснюється.

Голова

Р.М. Насіров

Важные сборники и страницы:

rp001201 НДС / rp001202 ПДВ.

rp001203 Налоговая накладная / rp001204 Податкова накладна.

rp001205 Декларация по НДС / rp001206 Декларація з ПДВ.

rp001207 Заполнение налоговой накладной / rp001208 Заповнення податкової накладної.

rp001209 Электронное администрирование НДС /rp001210 Електронне адміністрування ПДВ.

rp001211 Уплата НДС / rp001212 Сплата ПДВ.

rp001213 Электронные счета НДС / rp001214 Електронні рахунки ПДВ.

rp001215 Расчет корректировки к налоговой накладной / rp001216 Розрахунок коригування до податкової накладної.

rp001217 Налоговый кредит / rp001218 Податковий кредит.

rp001219 Отрицательное значение НДС / rp001220 Від'ємне значення ПДВ.

rp001221 Бюджетное возмещение НДС / rp001222 Бюджетне відшкодування ПДВ.

rp001223 Регистрация в едином реестре налоговых накладных / rp001224 Реєстрація в єдиному реєстрі податкових накладних.

rp001225 Уточняющий расчет по НДС / rp001226 Уточнюючий розрахунок з ПДВ.

rp001227 Пример заполнения налоговой накладной / rp001228 Приклад заповнення податкової накладної.

rp001229 Пример заполнения декларации по НДС / rp001230 Приклад заповнення декларації з ПДВ.