БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Лист ДФС від 12.03.2016 № 5356/6/99-99-19-02-01-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст.52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо відображення у податковій звітності з податку на прибуток різниці між нарахованими та отриманими штрафами та пенею, а також доходу від реалізації продукції за вирахуванням наданих знижок, і повідомляє.

Згідно із внесеними змінами до Кодексу, починаючи з 01.01.2015, об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

До річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи (п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Кодексу).

Розділом ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не передбачено коригування фінансового результату на суму різниць між нарахованими та отриманими штрафами, пенею, неустойками та на суму від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, та податків і зборів.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Популярные и важные страницы:

rp000701 Сборник "Налог на прибыль" / rp000702 Добірка "Податок на прибуток".

rp000703 Сборник "Декларация по налогу на прибыль" / rp000704 Добірка "Декларація з податку на прибуток".

rp000705 Сборник "Бухгалтерский учет" / rp000706 Добірка "Бухгалтерський облік".

rp000707 Сборник "Финансовая отчетность" / rp000708 Добірка "Фінансова звітність".

rp000709 Сборник "Учетная политика" / rp000710 Добірка "Облікова політика".

rp000711 Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль / rp000712 Питання щo часто ставляться пpо податок на прибуток.

Получайте новости: