БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Лист ДФС від 04.04.2016 р. № 7331/6/99-99-19-02-02-15

Визначення різниць за резервами (забезпеченнями) для відшкодування наступних витрат, сформованих до 01.01.2015 р.

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток при визначенні різниць за резервами (забезпеченнями) для відшкодування наступних витрат, сформованих до 01.01.2015, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Відповідно до пп. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму витрат (крім оплати відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, сформованих відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Тобто пп. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу дає змогу зменшити фінансовий результат до оподаткування (включити до складу витрат) на суму витрат, які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, сформованих відповідно до правил бухгалтерського обліку (крім резерву на відпустки працівникам та резерву сумнівних боргів).

До 01.01.2015 витрати на формування резервів для відшкодування наступних (майбутніх) витрат не включались до складу витрат при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Враховуючи викладене, відповідно до пп. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму витрат, які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, сформованих відповідно до правил бухгалтерського обліку до 01.01.2015 (крім резерву на відпустки працівникам та резерву сумнівних боргів), та на суму коригування (зменшення) таких резервів та забезпечень, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Відповідно до п. 52.6 ст. 52 Кодексу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню, у тому числі на офіційному веб-сайті цього органу, протягом календарних днів.

Популярные и важные страницы:

rp000501 Сборник "Налог на прибыль" / rp000502 Добірка "Податок на прибуток".

rp000503 Сборник "Декларация по налогу на прибыль" / rp000504 Добірка "Декларація з податку на прибуток".

rp000505 Сборник "Бухгалтерский учет" / rp000506 Добірка "Бухгалтерський облік".

rp000507 Сборник "Финансовая отчетность" / rp000508 Добірка "Фінансова звітність".

rp000509 Сборник "Учетная политика" / rp000510 Добірка "Облікова політика".

rp000511 Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль / rp000512 Питання щo часто ставляться пpо податок на прибуток.

Получайте новости: