БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Як працівникові не відпрацьовувати зайві дні перед звільненням за власним бажанням та як рахується строк "відпрацювання"?

Реклама

Тема: buh061382 Звільнення за власним бажанням / buh061381 Увольнение по собственному желанию

Щоб розірвати безстроковий трудовий договір за власним бажанням (за статтею 38 КЗпП), потрібне тільки бажання працівника.

Якщо у працівника є ще й поважна причина для звільнення, роботодавець зобов’язаний звільнити його в строк, про який працівник просить. Перелік поважних причин викладено у частині 1 статті 38 КЗпП:

• переїзд на нове місце проживання;

• переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

• вступ до навчального закладу;

• неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;

• вагітність;

• догляд за дитиною до досягнення нею 14 років або дитиною з інвалідністю;

• догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;

• вихід на пенсію;

• прийняття на роботу за конкурсом;

• інші поважні причини, що вказують на неможливість продовжувати роботу за укладеним трудовим договором (поважність таких причин визначає роботодавець).

Розглянемо спочатку процес звільнення за однією з наведених поважних причин

Працівник подає на ім’я роботодавця відповідну заяву, в якій вказує дату звільнення та поважну причину, якщо вона є. Роботодавець має право вимагати від працівника підтвердити наявність поважної причини документально. Працівнику краще одразу додати до заяви про звільнення документи, що підтверждують існування відповідних причин.

Роботодавець зобов’язаний звільнити працівника в строк, про який написано в заяві. Вимагати повну відробітку 14 днів або змінювати самостійно дату звільнення роботодавець не має права.

Тепер розглянемо звільнення без "поважної" причини

Працівник може розірвати трудовий договір з власної ініціативи без пояснення причин, але з обов’язковим попередженням роботодавця про це за два тижні (згідно зі статтею 38 КЗпП).

Наголосимо, що у статті 38 КЗпП написано саме про факт попередження, а не про обов'язок відпрацювати два тижні.


Про відлік строків для звільнення та оформлення факту попередження про звільнення

Відлік двотижневого строку для визначення дати звільнення починається з дня, що настає за днем фактичного попередження роботодавця про звільнення за власним бажанням (це роз'яснює стаття 2411 КЗпП).

Якщо останній день двотижневого строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку (тобто днем звільнення) є найближчий робочий день (ст. 2411 КЗпП).

Попередити про звільнення працівник може не тільки в період роботи, але й у разі відсутності на роботі (протягом  тимчасової непрацездатності, щорічної відпустки, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до 3 або 6 років). І тоді вказаний двотижневий період вже почне спливати - навіть протягом відсутності на роботі.

Попередження про звільнення — це подання письмової заяви про звільнення, вказавши там підставу підставу для розірвання трудового договору (тобто "за власним бажанням", або "за власним бажанням згідно зі ст. 38 КЗпП",  або "за власним бажанням за ст. 38 КЗпП"), вказавши (бажано) дату звільнення (бажано), дату заяви та поставивши свій підпис.

Теоретично відсутність дати написання заяви та дати звільнення, не робить заяву працывника недійсною. Стосовно подібної ситуації є, наприклад, рішення ВСУ від 19.11.2008 №6-14270св08 (дивіться текст за адресою reyestr.court.gov.ua/Review/2590749 ), постанова ВС від 16.08.2018 р. у справі № 554/6423/17 (дивіться текст за адресою reyestr.court.gov.ua/Review/75970061 ).

Датою попередження роботодавця вважається:

• день реєстрації заяви про звільнення відповідальним працівником підприємства, наприклад, працівником відділу кадрів або секретарем (якщо заява подавалася особисто працівником);

• день отримання працівником підприємства рекомендованого листа в поштовому відділенні під підпис (якщо заява на звільнення направлена поштою).

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh061330 Перевірки Держпраці / buh061329 Проверки инспекции по труду

buh061350 Трудовий договір / buh061349 Трудовой договор

buh061304 Індексація зарплати / buh061303 Индексация зарплаты

buh061302 Строки виплати зарплати / buh061301 Сроки выплаты зарплаты

buh061312 Компенсація за невикористану відпустку / buh061311 Компенсация за неиспользованный отпуск

buh061306 Штатний розпис / buh061305 Штатное расписание

buh061302 Табель обліку робочого часу / buh061301 Табель учета рабочего времени

buh061308 Приклад індексації заробітної плати / buh061307 Пример индексации зарплаты

buh061310 Розрахунок відпускних / buh061309 Расчет отпускных

buh061306 Таблиця індексації зарплати / buh061305 Таблица индексации зарплаты

buh061302 Лікарняні / buh061301 Больничные

buh061322 Класифікатор професій України / buh061321 Классификатор профессий, Украина

buh061310 Допомога по вагітності та пологах / buh061309 Пособие по беременности и родам

buh061344 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh061343 Декретный отпуск по беременности и родам

buh061358 Повідомлення про прийняття на роботу / buh061357 Уведомление о приеме на работу

buh061318 Правила внутрішнього трудового розпорядку / buh061317 Правила внутреннего трудового распорядка

buh061342 Змінний графік роботи / buh061341 Сменный график работы

buh061344 Робота в нічний час / buh061343 Работа в ночное время

buh061372 Вихідна допомога / buh061371 Выходное пособие

buh061374 Особова картка працівника / buh061373 Личная карточка работника

buh061376 Наказ про прийняття на роботу / buh061375 Приказ о приеме на работу

buh061378 Заява про прийняття на роботу / buh061377 Заявление о приеме на работу

buh061380 Строковий трудовий договір / buh061379 Срочный трудовой договор

buh061384 Звільнення за угодою сторін / buh061383 Увольнение по соглашению сторон