БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розрахунок коригування: Обнулення помилкової податкової накладної

Реклама

Обнулення помилкової податкової накладної

Тут розглянути два варіанти з прикладами заповнення таличної частини розрахунку коригування.

Повторна помилкова податкова накладна

Якщо помилково склали повторну ПН на одну й ту саму операцію (з одним і тим же покупцем), то другу помилкову податкову накладну можна обнулити сторнуючим розрахунком коригування з причиною коригування 301 "Виправлення помилки" (згідно п. 24 Порядку № 1307). Тому всі рядки цього розрахунку коригування будуть мінусовими.

У верхній лівій частині цього розрахунку коригування зазначають спеціальний тип причини «20», проте відмітку «Х» над ним не ставлять (згідно п. 24 Порядку № 1307).

Коригування проводять за кількістю:

1) у розрахунку коригування заповнюють кількісні графи 7, 8, а також графи 1 — 6, 11 — 15;

2) цінові графи 9, 10 не заповнюють.

У нижній частині розрахунку коригування зазначають реквізити правильної податкової накладної, зареєстрованої на це постачання (про це сказано у пп. 4.6.1 листа ДФСУ №36942/7/99-99-15-03-02-17 від 27.11.2018 р.).

№ з/п  № з/п рядка подат-кової накла-дної, що коригу-ється або дода-ється Причина коригування  Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується Код Одиниця виміру товару / послуги Коригування кількості Коригування вартості Код
ставки
Код пільги Обсяги постачання
(база оподат-кування)
без урахування податку на додану вартість
Сума податку на додану вартість Код виду діяль-ності сіль-сько-госпо-дарсь-кого товаро-вироб-ника
код при-чини № з/п групи кори-гува-ння товару згідно з УКТ ЗЕД ознаки імпор-това-ного товару пос-луги згі-дно з ДКПП умовне позна-чення (укра-їнське) код кількість, об'єм, обсяг
(-) (+)
ціна поста-чання товарів/
послуг
ціна
(-) (+)
кількість постачання товарів/
послуг
1.1 1.2 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 103 1 Цукор брендований в стіках 5г 1701     кг 0301 -2000 18,00     20   -36000,00 -7200,00  

Поодинока помилкова податкова накладна

Помилкову поодиноку податкову накладну обнуляють за допомогою розрахунку коригування з причиною коригування 103 «Повернення товару або авансових платежів». Але при обнуленні цієї податкової накладної в наступних періодах не відновиться ПДВ-ліміт.

№ з/п  № з/п рядка подат-кової накла-дної, що коригу-ється або дода-ється Причина коригування  Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується Код Одиниця виміру товару / послуги Коригування кількості Коригування вартості Код
ставки
Код пільги Обсяги постачання
(база оподат-кування)
без урахування податку на додану вартість
Сума податку на додану вартість Код виду діяль-ності сіль-сько-госпо-дарсь-кого товаро-вироб-ника
код при-чини № з/п групи кори-гува-ння товару згідно з УКТ ЗЕД ознаки імпор-това-ного товару пос-луги згі-дно з ДКПП умовне позна-чення (укра-їнське) код кількість, об'єм, обсяг
(-) (+)
ціна поста-чання товарів/
послуг
ціна
(-) (+)
кількість постачання товарів/
послуг
1.1 1.2 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 301 1 Цукор брендований в стіках 5г 1701     кг 0301 -1000 18,00     20   -18000,00 -3600,00  

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh057902 ПДВ / buh057901 НДС

buh057904 Податкова накладна / buh057903 Налоговая накладная

buh057906 Декларація з ПДВ / buh057905 Декларация по НДС

buh057908 Заповнення податкової накладної / buh057907 Заполнение налоговой накладной

buh057912 Сплата ПДВ / buh057911 Уплата НДС

buh057916 Розрахунок коригування до податкової накладної / buh057915 Расчет корректировки к налоговой накладной

buh057918 Податковий кредит / buh057917 Налоговый кредит

buh057920 Від'ємне значення ПДВ / buh057919 Отрицательное значение НДС

buh057922 Бюджетне відшкодування ПДВ / buh057921 Бюджетное возмещение НДС

buh057926 Уточнюючий розрахунок з ПДВ / buh057925 Уточняющий расчет по НДС

buh057928 Приклад заповнення податкової накладної / buh057927 Пример заполнения налоговой накладной

buh057930 Приклад заповнення декларації з ПДВ / buh057929 Пример заполнения декларации по НДС