БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розрахунок коригування до зведених податкових накладних

Реклама

Для коригування зведених податкових накладних використовують спеціальні причини, зокрема:

— 201 (компенсуючих податкових накладних згідно п. 198.5 ПКУ);

— 202 (розподільчих податкових накладних згідно п. 199.1 ПКУ);

— 203 (мінбазних податкових накладних згідно п. 201.4 ПКУ).

Три приклади заповнення з кожної причини дивіться нижче.

Такі зведені податкові накладні заповнюють по-особливому.

У компенсуючих і розподільчих податкових накладних не заповнюють графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 — 9, 11, а в "мінбазних" податкових накладних — не заповнюють графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 (згідно пп. 10 п. 16 Порядку № 1307). Оскільки вони не підлягали заповненню в податкових накладних, то їх не заповнюють і в розрахунках коригування.


1. Приклад розрахунку коригування до зведеної компенсуючої податкової накладної згідно п. 198.5 ПКУ

№ з/п № з/п рядка подат-кової накла-дної, що коригу-ється або дода-ється Причина коригування  Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується Код Одиниця виміру товару / послуги Коригування кількості Коригування вартості Код
ставки
Код пільги Обсяги постачання
(база оподат-кування)
без урахування податку на додану вартість
Сума податку на додану вартість Код виду діяль-ності сіль-сько-госпо-дарсь-кого товаро-вироб-ника
код при-чини № з/п групи кори-гува-ння товару згідно з УКТ ЗЕД ознаки імпор-това-ного товару пос-луги згі-дно з ДКПП умовне позна-чення (укра-їнське) код кількість, об'єм, обсяг
(-) (+)
ціна поста-чання товарів/
послуг
ціна
(-) (+)
кількість постачання товарів/
послуг
1.1 1.2 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 3 201 1 Податкова накладна №61 від 13.06.2020 р.       грн               -6000,00 -1200,00  


2. Приклад розрахунку коригування до зведеної розподільної податкової накладної згідно п. 199.1 ПКУ

№ з/ № з/п рядка подат-кової накла-дної, що коригу-ється або дода-ється Причина коригування  Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується Код Одиниця виміру товару / послуги Коригування кількості Коригування вартості Код
ставки
Код пільги Обсяги постачання
(база оподат-кування)
без урахування податку на додану вартість
Сума податку на додану вартість Код виду діяль-ності сіль-сько-госпо-дарсь-кого товаро-вироб-ника
код при-чини № з/п групи кори-гува-ння товару згідно з УКТ ЗЕД ознаки імпор-това-ного товару пос-луги згі-дно з ДКПП умовне позна-чення (укра-їнське) код кількість, об'єм, обсяг
(-) (+)
ціна поста-чання товарів/
послуг
ціна
(-) (+)
кількість постачання товарів/
послуг
1.1 1.2 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 4 202 1 Податкова накладна №64 від 15.06.2020 р.       грн               -7000,00 -1400,00  


3. Приклад розрахунку коригування до зведеної податкової накладної на мінімальну базу згідно п. 201.4 ПКУ

№ з/п № з/п рядка подат-кової накла-дної, що коригу-ється або дода-ється Причина коригування  Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується Код Одиниця виміру товару / послуги Коригування кількості Коригування вартості Код
ставки
Код пільги Обсяги постачання
(база оподат-кування)
без урахування податку на додану вартість
Сума податку на додану вартість Код виду діяль-ності сіль-сько-госпо-дарсь-кого товаро-вироб-ника
код при-чини № з/п групи кори-гува-ння товару згідно з УКТ ЗЕД ознаки імпор-това-ного товару пос-луги згі-дно з ДКПП умовне позна-чення (укра-їнське) код кількість, об'єм, обсяг
(-) (+)
ціна поста-чання товарів/
послуг
ціна
(-) (+)
кількість постачання товарів/
послуг
1.1 1.2 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 5 203 1 Цукор брендований в стіках 5г           -500 18,00     20   -9000,00 -1800,00  

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh057804 Податкова накладна / buh057803 Налоговая накладная

buh057806 Декларація з ПДВ / buh057805 Декларация по НДС

buh057808 Заповнення податкової накладної / buh057807 Заполнение налоговой накладной

buh057812 Сплата ПДВ / buh057811 Уплата НДС

buh057816 Розрахунок коригування до податкової накладної / buh057815 Расчет корректировки к налоговой накладной

buh057818 Податковий кредит / buh057817 Налоговый кредит

buh057820 Від'ємне значення ПДВ / buh057819 Отрицательное значение НДС

buh057822 Бюджетне відшкодування ПДВ / buh057821 Бюджетное возмещение НДС

buh057826 Уточнюючий розрахунок з ПДВ / buh057825 Уточняющий расчет по НДС

buh057828 Приклад заповнення податкової накладної / buh057827 Пример заполнения налоговой накладной

buh057830 Приклад заповнення декларації з ПДВ / buh057829 Пример заполнения декларации по НДС