БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розрахунок коригування до податкової накладної: Зміна номенклатури

Реклама

Розрахунок коригування з причиною 104 «Зміна номенклатури» складають при:

1) зміні номенклатури (після передоплати);

2) одночасній зміні ціни і кількості (з цього приводу є консультація у БЗ 101.15);

3) зміні ціни на частину товару (з одного рядка податкової накладної, див. п. 2.1 Листа ДФС №18983/7/... вiд 22.06.2018);

4) виправленні несумових помилок у табличній частині податкової накладної, не пов’язаних зі зміною суми компенсації, наприклад, у коді УКТ ЗЕД, номенклатурі, одиниці виміру тощо (згідно п. 21 Порядку № 1307).

Коригування проводять за кількістю:

1) у розрахунку коригування заповнюють кількісні графи 7, 8, а також графи 1 — 6, 11 — 15;

2) цінові гр. 9, 10 не заповнюють.

Кількість рядків у розрахунку коригування може бути парною або непарною: тобто кожному коригованому рядку податкової накладної може відповідати два або більше рядків РК (один з "мінусом" та після нього один або декілька рядків з "плюсом"). Рядок податкової накладної зі старою номенклатурою видаляється та замінюється іншою номенклатурою (однією або декількома новими рядками).

№ з/п  № з/п рядка подат-кової накла-дної, що коригу-ється або дода-ється Причина коригування  Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується Код Одиниця виміру товару / послуги Коригування кількості Коригування вартості Код
ставки
Код пільги Обсяги постачання
(база оподат-кування)
без урахування податку на додану вартість
Сума податку на додану вартість Код виду діяль-ності сіль-сько-госпо-дарсь-кого товаро-вироб-ника
код при-чини № з/п групи кори-гува-ння товару згідно з УКТ ЗЕД ознаки імпор-това-ного товару пос-луги згі-дно з ДКПП умовне позна-чення (укра-їнське) код кількість, об'єм, обсяг
(-) (+)
ціна поста-чання товарів/
послуг
ціна
(-) (+)
кількість постачання товарів/
послуг
1.1 1.2 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 3 104 1 Цукор брендований в стіках 5г 1701     кг 0301 -1000 18,00     20   -18000,00 -3600,00  
2 5 104 1 Цукор брендований в стіках 5г 1701     кг 0301 500 18,00     20   9000,00 1800,00  
3 6 104 1 Гофростакан 200 мл 4823     тис.шт 2013 9 1000,00     20   9000,00 1800,00  

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh057702 ПДВ / buh057701 НДС

buh057704 Податкова накладна / buh057703 Налоговая накладная

buh057706 Декларація з ПДВ / buh057705 Декларация по НДС

buh057708 Заповнення податкової накладної / buh057707 Заполнение налоговой накладной

buh057712 Сплата ПДВ / buh057711 Уплата НДС

buh057716 Розрахунок коригування до податкової накладної / buh057715 Расчет корректировки к налоговой накладной

buh057718 Податковий кредит / buh057717 Налоговый кредит

buh057720 Від'ємне значення ПДВ / buh057719 Отрицательное значение НДС

buh057722 Бюджетне відшкодування ПДВ / buh057721 Бюджетное возмещение НДС

buh057726 Уточнюючий розрахунок з ПДВ / buh057725 Уточняющий расчет по НДС

buh057728 Приклад заповнення податкової накладної / buh057727 Пример заполнения налоговой накладной

buh057730 Приклад заповнення декларації з ПДВ / buh057729 Пример заполнения декларации по НДС