БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Обов'язкові реквізити звіту з ЄСВ

Реклама

Процитуємо пункт 6 раздела II Порядку № 435 від 14.04.2015 з коментарями.

Звіт має містити такі обов’язкові реквізити:

• тип форми ("додаткова", "початкова", "ліквідаційна", "скасовуюча", "призначення пенсії");

• звітний період, за який подається Звіт;

• повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також інші категорії страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

• код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

{Примітка.

Якщо фізособа має в паспорті відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта, цей реквізит заповнюємо так:

— якщо паспорт у вигляді книжечки, то серію та номер паспорта зазначаємо у форматі БКNNXXXXXX, де БК — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр), XXXXXX — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями);

— якщо паспорт у формі пластикової картки, то наводимо номер паспорта — ПXXXXXXXXX, де П — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX — дев’ять цифр номера паспорта;}

• код основного виду економічної діяльності;

• клас професійного ризику виробництва (у разі подання Звіту за період до 01 січня 2016 року);

• місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;

• код органу доходів і зборів, до якого подається Звіт;
{Примітка. Тут зазначаємо код податкової інспекції, у якій роботодавець зареєстрований як платник ЄСВ}

• дата подання Звіту;

• ініціали, прізвища, податкові номери або серії та номери паспортів посадових осіб страхувальника;

{Примітка.
Зазначаємо прізвище та ініціали керівника, головного бухгалтера, а також реєстраційні номери облікових карток платника податків керівника і головбуха страхувальника або серію (за наявності) та номер паспорта, якщо вони відмовилися від реєстраційного номера, про що є відповідна відмітка в паспорті. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначаємо так само, як описано вище у реквізиті «код за ЄДРПОУ…». У цьому полі посадові особи страхувальника засвідчують звітність з ЄСВ своїми підписами. Якщо штатним розписом не передбачена посада головного бухгалтера, а ведення бухгалтерського обліку і подання звітності здійснюється безпосередньо керівником, то в реквізиті «головний бухгалтер» проставляємо прочерк. Підприємці-роботодавці наводять свої дані та ставлять підпис у реквізиті «керівник».}

• середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);
{Примітка. Визначаємо цій показник за Інструкцією № 286}

• кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);

• облікова кількість штатних працівників (за наявності);
{Примітка. Визначаємо цій показник теж за Інструкцією № 286. На яку дату визначається ця чисельність (адже вона не середня) - ніде не вказано. Логічніше визначати її на кінець місяця.}

• кількість створених нових робочих місць у звітному періоді (за наявності);

• підписи страхувальника - фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Зазначені реквізити мають бути обов’язково заповнені в усіх таблицях додатків до Звіту, де вони передбачені.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh055504 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / buh055503 ЕСВ (единый социальный взнос)

buh055508 Рахунки для сплати ЄСВ / buh055507 Счета для уплаты ЕСВ

buh055508 ПДФО (прибутковий податок) / buh055507 НДФЛ в Украине

buh055502 Військовий збір / buh055501 Военный сбор

buh055552 Єдиний податок / buh055551 Единый налог

buh055548 Єдиний податок - 2 група / buh055547 Единый налог - 2 группа

buh055550 Єдиний податок - 3 група / buh055549 Единый налог - 3 группа

buh055560 Декларація про доходи / buh055559 Декларация о доходах

buh055516 Класифікатор професій / buh055517 Классификатор профессий