БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Прийнята нещодавно працівниця має двох дітей (8, 10 років). Чи є у неї право у поточному році на додаткову відпустку на дітей на новому місці роботи?

Реклама

Тема:buh05481140 Додаткова відпустка на дітей / buh05481139 Дополнительный социальный отпуск на детей

Питання.

Прийнята нещодавно працівниця має двох дітей (8, 10 років). Чи є у неї право у поточному році на додаткову відпустку на дітей на новому місці роботи?

Така ситуація розглядалася у листах Мінсоцполітики №4053/0/14-15/18 від 24.03.2015 та №292/13/133-14 від 31.07.2014.

Слід розрізняти 2 ситуації.

1. До працевлаштування до нового роботодавця працівниця у поточному році не працювала жодного дня в іншого роботодавця (підтвердження — її трудова книжка). У такому разі за новим місцем роботи у неї виникає право на соцвідпустку на дітей за поточний рік;

2. До працевлаштування до нового роботодавця працівниця у поточному році працювала в іншого роботодавця — у такому разі за попереднім місцем роботи вона або скористалася соцвідпусткою на дітей за поточний рік, або отримала за дні цієї відпустки грошову компенсацію при звільненні. При цьому право на відпустку на дітей виникає один раз за  календарний рік. Тому працівниці не належить відпустка на дітей за поточний рік на новому місці роботи. Це право за поточний рік вона вже повинна була реалізувати у свого попереднього роботодавця. Мінсоцполітики рекомендує новому роботодавцю отримати від працівника довідку з його попереднього місця роботи про те, що цим працівником реалізовано право (використана або виплачена грошова компенсація) на соцвідпустку на дітей за відповідний рік у колишнього роботодавця. В законодавстві такої вимоги немає. Але можна "перестрахуватись" і скористатися такою порадою .

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh05481102 Розрахунок відпускних (як розрахувати відпускні) / buh05481101 Расчет отпускных (как рассчитать отпускные)

buh05481104 Компенсація за невикористану відпустку / buh05481103 Компенсация за неиспользованный отпуск

buh05481106 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку buh05481105 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск

buh05481108 Приклад розрахунку відпускних buh05481107 Пример расчета отпускных

buh05481112 Виплата відпускних / buh05481111 Выплата отпускных

buh05481132 Резерв відпусток / buh05481131 Резерв отпусков

buh05481134 Облік відпускних / buh05481133 Учет отпускных

buh05481182 Графік відпусток / buh05481181 График отпусков

buh05481184 Щорічна відпустка / buh05481183 Ежегодный отпуск

buh05481192 Додаткова відпустка / buh05481191 Дополнительный отпуск

buh05481194 Тривалість відпустки / buh05481193 Продолжительность отпуска

buh05481186 Навчальна відпустка / buh05481185 Учебный отпуск

buh05481188 Відпустка без збереження заробітної плати / buh05481187 Отпуск за свой счет

buh05481136 Коригування відпускних / buh05481135 Корректировка отпускных

buh05481138 Відпустка по догляду за дитиною / buh05481137 Отпуск по уходу за ребенком

buh05481166 Наказ про відпустку / buh05481165 Приказ на отпуск

buh05481168 Заява на відпустку / buh05481167 Заявление на отпуск

buh05481174 Нарахування відпускних (як нараховуються відпускні) / buh05481173 Начисление отпускных (как начисляются отпускные в Украине

buh05481142 Індексація зарплати / buh05481141 Индексация зарплаты

buh05481144 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh05481143 Декретный отпуск по беременности и родам

buh05481146 Штатний розпис / buh05481145 Штатное расписание

buh05481164 Табель обліку робочого часу / buh05481163 Табель учета рабочего времени