БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Працівниця мала право на відпустку як одинока мати. Дитина померла. Чи надавати відпустку на дітину за поточний рік?

Реклама

Тема:buh05481040 Додаткова відпустка на дітей / buh05481039 Дополнительный социальный отпуск на детей

Питання.

Працівниця користувалася правом на відпустку за підставою «одинока мати». У цьому році її дитина померла. Чи треба їй надати відпустку на дітину за поточний рік?

Таке питання розглядалося у листі Мінсоцполітики №435/13/116-16 від 05.08.2016.

Незважаючи на те, що у цьому році померла дитина, в цьому році (в останній раз) у працівниці виникає право на відпустку на дітей за підставою «одинока мати».

Скористатися накопиченими днями відпустки на дітей за цей рік працівниця може в наступних роках після смерті дитини.

З наступного року у працівниці вже не буде права на нові додаткові дні відпустки на дітей за підставою «одинока мати».

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh05481002 Розрахунок відпускних (як розрахувати відпускні) / buh05481001 Расчет отпускных (как рассчитать отпускные)

buh05481004 Компенсація за невикористану відпустку / buh05481003 Компенсация за неиспользованный отпуск

buh05481006 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку buh05481005 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск

buh05481008 Приклад розрахунку відпускних buh05481007 Пример расчета отпускных

buh05481012 Виплата відпускних / buh05481011 Выплата отпускных

buh05481032 Резерв відпусток / buh05481031 Резерв отпусков

buh05481034 Облік відпускних / buh05481033 Учет отпускных

buh05481082 Графік відпусток / buh05481081 График отпусков

buh05481084 Щорічна відпустка / buh05481083 Ежегодный отпуск

buh05481092 Додаткова відпустка / buh05481091 Дополнительный отпуск

buh05481094 Тривалість відпустки / buh05481093 Продолжительность отпуска

buh05481086 Навчальна відпустка / buh05481085 Учебный отпуск

buh05481088 Відпустка без збереження заробітної плати / buh05481087 Отпуск за свой счет

buh05481036 Коригування відпускних / buh05481035 Корректировка отпускных

buh05481038 Відпустка по догляду за дитиною / buh05481037 Отпуск по уходу за ребенком

buh05481066 Наказ про відпустку / buh05481065 Приказ на отпуск

buh05481068 Заява на відпустку / buh05481067 Заявление на отпуск

buh05481074 Нарахування відпускних (як нараховуються відпускні) / buh05481073 Начисление отпускных (как начисляются отпускные в Украине

buh05481042 Індексація зарплати / buh05481041 Индексация зарплаты

buh05481044 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh05481043 Декретный отпуск по беременности и родам

buh05481046 Штатний розпис / buh05481045 Штатное расписание

buh05481064 Табель обліку робочого часу / buh05481063 Табель учета рабочего времени