БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Працівниця - одинока мати виховує доньку (віком 17 років). Донька народила дитину. Чи втрачає працівниця право на відпустку на дітей?

Реклама

Тема:buh05480940 Додаткова відпустка на дітей / buh05480939 Дополнительный социальный отпуск на детей

Питання.

Працівниця - одинока мати виховує доньку (віком 17 років). Донька народила дитину (або вийшла заміж (взяла шлюб) до виповнення їй 18 років). Чи втрачає така працівниця право на відпустку на дітей?

Подібні питання розглядалися у листах Мінсоцполітики №435/13/116-16 від 05.08.2016 та №76/13/116-15 від 25.02.2015.

Працівниця — одинока мати має право на відпустку на дітей до досягнення дитиною 18 років. Але вона втрачає право на відпустку на дітей, якщо її дитина набуває повної цивільної дієздатності до виповнення 18 років (тобто повноліття).

Згідно ч. 1 ст. 35 ЦКУ, повна цивільна дієздатність може бути надана, зокрема, неповнолітній особі, яка записана матір’ю дитини.

Тобто одинока мати, донька якої у віці до 18 років народила дитину, втрачає право на відпустку на дітей за підставою «одинока мати». Адже тепер донька працівниці, для догляду якої вона отримувала відпустку на дітей, набула повної цивільної дієздатності ще до досягнення 18 років у зв’язку з народженням нею дитини.

У нашому випадку останній раз право на відпустку за підставою «одинока мати» виникає у працівниці за той рік, коли її донька народила. Починаючи з наступного року в неї вже не буде на додаткові дні такої відпустки. При цьому працівниця може скористатися "накопиченими" днями відпустки на дітей і після того, як її дитина набула повної цивільної дієздатності.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh05480902 Розрахунок відпускних (як розрахувати відпускні) / buh05480901 Расчет отпускных (как рассчитать отпускные)

buh05480904 Компенсація за невикористану відпустку / buh05480903 Компенсация за неиспользованный отпуск

buh05480906 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку buh05480905 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск

buh05480908 Приклад розрахунку відпускних buh05480907 Пример расчета отпускных

buh05480912 Виплата відпускних / buh05480911 Выплата отпускных

buh05480932 Резерв відпусток / buh05480931 Резерв отпусков

buh05480934 Облік відпускних / buh05480933 Учет отпускных

buh05480982 Графік відпусток / buh05480981 График отпусков

buh05480984 Щорічна відпустка / buh05480983 Ежегодный отпуск

buh05480992 Додаткова відпустка / buh05480991 Дополнительный отпуск

buh05480994 Тривалість відпустки / buh05480993 Продолжительность отпуска

buh05480986 Навчальна відпустка / buh05480985 Учебный отпуск

buh05480988 Відпустка без збереження заробітної плати / buh05480987 Отпуск за свой счет

buh05480936 Коригування відпускних / buh05480935 Корректировка отпускных

buh05480938 Відпустка по догляду за дитиною / buh05480937 Отпуск по уходу за ребенком

buh05480966 Наказ про відпустку / buh05480965 Приказ на отпуск

buh05480968 Заява на відпустку / buh05480967 Заявление на отпуск

buh05480974 Нарахування відпускних (як нараховуються відпускні) / buh05480973 Начисление отпускных (как начисляются отпускные в Украине

buh05480942 Індексація зарплати / buh05480941 Индексация зарплаты

buh05480944 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh05480943 Декретный отпуск по беременности и родам

buh05480946 Штатний розпис / buh05480945 Штатное расписание

buh05480964 Табель обліку робочого часу / buh05480963 Табель учета рабочего времени