БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Працівниця усиновила дитину у минулому році. Дитині виповнилося 18 років на початку поточного року. Чи можна надати зараз відпустку на дітей за минулий та поточний роки?

Реклама

Тема:buh05480840 Додаткова відпустка на дітей / buh05480839 Дополнительный социальный отпуск на детей

Питання.

Працівниця усиновила дитину у минулому році. Дитині виповнилося 18 років на початку поточного року. Чи можна надати цій працівниці зараз відпустку на дітей за минулий та поточний роки?

Такі питання розглядалися у листах Мінсоцполітики №435/13/116-16 від 05.08.2016, №438/13/116-16 від 05.08.2016.

Для визначення права на відпустку на дітей обмеження за віком дитини встановлено тільки для категорії «жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років». Для інших випадків віковий поріг, що визначає людину як дитину, треба шукати в загальних нормах законодавства.

Згідно із визначенням терміна «дитина» у ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III та ст. 2 Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII, жінка, яка усиновила дитину, має право на відпустку на дітей до досягнення дитиною 18 років, якщо дитина не набула права повноліття (повної цивільної дієздатності) раніше.

Працівниця набула права на соцвідпустку за підставою «жінка, яка усиновила дитину» у минулому році. За минулий рік їй треба надати цю відпустку повної тривалості — 10 календарних днів незалежно від відпрацьованого часу.

За цією ж підставою їй треба надати відпустку на дітей повної тривалості (10 календарних днів) і за поточний рік — незважаючи на те, що 18-річного віку усиновлена дитина досягла вже на початку року.

Працівниця може скористатися "накопиченими" днями відпустки на дітей за минулий та поточний рік. Ця відпустка не має строку давності, після якого вона не може бути використана. Тому використати ці дні працівниця зможе і в наступному році і пізніше.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh05480802 Розрахунок відпускних (як розрахувати відпускні) / buh05480801 Расчет отпускных (как рассчитать отпускные)

buh05480804 Компенсація за невикористану відпустку / buh05480803 Компенсация за неиспользованный отпуск

buh05480806 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку buh05480805 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск

buh05480808 Приклад розрахунку відпускних buh05480807 Пример расчета отпускных

buh05480812 Виплата відпускних / buh05480811 Выплата отпускных

buh05480832 Резерв відпусток / buh05480831 Резерв отпусков

buh05480834 Облік відпускних / buh05480833 Учет отпускных

buh05480882 Графік відпусток / buh05480881 График отпусков

buh05480884 Щорічна відпустка / buh05480883 Ежегодный отпуск

buh05480892 Додаткова відпустка / buh05480891 Дополнительный отпуск

buh05480894 Тривалість відпустки / buh05480893 Продолжительность отпуска

buh05480886 Навчальна відпустка / buh05480885 Учебный отпуск

buh05480888 Відпустка без збереження заробітної плати / buh05480887 Отпуск за свой счет

buh05480836 Коригування відпускних / buh05480835 Корректировка отпускных

buh05480838 Відпустка по догляду за дитиною / buh05480837 Отпуск по уходу за ребенком

buh05480866 Наказ про відпустку / buh05480865 Приказ на отпуск

buh05480868 Заява на відпустку / buh05480867 Заявление на отпуск

buh05480874 Нарахування відпускних (як нараховуються відпускні) / buh05480873 Начисление отпускных (как начисляются отпускные в Украине

buh05480842 Індексація зарплати / buh05480841 Индексация зарплаты

buh05480844 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh05480843 Декретный отпуск по беременности и родам

buh05480846 Штатний розпис / buh05480845 Штатное расписание

buh05480864 Табель обліку робочого часу / buh05480863 Табель учета рабочего времени