БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Жінка має право на відпустку за підставою «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років». Не використала дні цієї відпустки за минулий рік. У червні старшій дитині виповнилось 15. Чи може жінка використати всі дні відпустки на дітей за попередній та поточний рік?

Реклама

Тема:buh05480740 Додаткова відпустка на дітей / buh05480739 Дополнительный социальный отпуск на детей

Питання.

Жінка має право на додаткову відпустку на дітей за підставою «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років». Вона не використала дні цієї відпустки за минулий рік. У червні цього року старшій дитині виповнилось 15 років. Чи може жінка використати цього року всі дні відпустки на дітей за попередній та поточний рік?

Вік дитини, до досягнення якого вона враховується для визначення права на відпустку на дітей за підставою «жінка, яка має двох дітей віком до 15 років» становить 15 років. Працівниці належить соцвідпустка на дітей за рік, в якому дитина досягає граничного віку для цілей визначення права на цю відпустку. А вже з наступного за роком (після того року, в якому дитина досягла граничного віку), працівниця втрачає право на отримання такої відпустки на дітей.

В розлянутій ситуації старшій дитині працівниці (з двох її дітей) виповнилося 15 років у поточному році. Тому в цьому році у працівниці останній раз виникає право на соцвідпустку на дітей, як у «жінки, яка має двох дітей віком до 15 років».

Законодавством не передбачено строку давності, після якого працівники втрачали б право на соціальну відпустку на дітей.

Тому працівниця може скористатися всіми "накопиченими" днями відпустки на дітей за попередній та за поточний роки навіть після виповнення її старшій дитині 15 років.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh05480702 Розрахунок відпускних (як розрахувати відпускні) / buh05480701 Расчет отпускных (как рассчитать отпускные)

buh05480704 Компенсація за невикористану відпустку / buh05480703 Компенсация за неиспользованный отпуск

buh05480706 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку buh05480705 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск

buh05480708 Приклад розрахунку відпускних buh05480707 Пример расчета отпускных

buh05480712 Виплата відпускних / buh05480711 Выплата отпускных

buh05480732 Резерв відпусток / buh05480731 Резерв отпусков

buh05480734 Облік відпускних / buh05480733 Учет отпускных

buh05480782 Графік відпусток / buh05480781 График отпусков

buh05480784 Щорічна відпустка / buh05480783 Ежегодный отпуск

buh05480792 Додаткова відпустка / buh05480791 Дополнительный отпуск

buh05480794 Тривалість відпустки / buh05480793 Продолжительность отпуска

buh05480786 Навчальна відпустка / buh05480785 Учебный отпуск

buh05480788 Відпустка без збереження заробітної плати / buh05480787 Отпуск за свой счет

buh05480736 Коригування відпускних / buh05480735 Корректировка отпускных

buh05480738 Відпустка по догляду за дитиною / buh05480737 Отпуск по уходу за ребенком

buh05480766 Наказ про відпустку / buh05480765 Приказ на отпуск

buh05480768 Заява на відпустку / buh05480767 Заявление на отпуск

buh05480774 Нарахування відпускних (як нараховуються відпускні) / buh05480773 Начисление отпускных (как начисляются отпускные в Украине

buh05480742 Індексація зарплати / buh05480741 Индексация зарплаты

buh05480744 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh05480743 Декретный отпуск по беременности и родам

buh05480746 Штатний розпис / buh05480745 Штатное расписание

buh05480764 Табель обліку робочого часу / buh05480763 Табель учета рабочего времени