БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад 5 розрахунку податків на зарплату з 1 вересня 2020 року

Реклама

Темы: ЕСВ (ЄСВ), НДФЛ (ПДФО), Военный сбор (Військовий збір).

Працівникові (мати, яка виховує двох неповнолітніх дітей, одна з яких є інвалідом) нараховані за повний відпрацьований місяць 5000 грн.

Вона повідомила в заяві роботодавцю про право на 100%-ову податкову соціальну пільгу на одну дитину та на підвищену 150%-ову податкову соціальну пільгу на дитину-інваліда, згідно пп. 169.1.2 та пп. б) п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України, та додала відповідні документи.

При визначенні граничного рівня доходу, який у даному випадку дає право на отримання податкової соціальної пільги слід керуватись абз. 2 пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу: граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги для матері, яка виховує двох дітей, одна з яких є інвалідом, визначається як добуток суми в 2690 грн. та відповідної кількості дітей.

Отже, для матері, яка двох неповнолітніх дітей, одна з яких є інвалідом розрахункова межа для нарахування ПСП складатиме = 2940 * 2 = 5880 грн., а податкова соціальна пільга складатиме = 1051,00 грн + 1576,50 грн = 2627,50 грн., оскільки пп. 169.3.1 ст. 169 ПКУ передбачено застосування основної та підвищеної соціальної пільги одночасно.

БОНУС: Скачайте довідник "Податки на зарплату"

Нарахування на заробітну плату матері двох дітей, одна з яких є інвалідом, становлять такі суми.

Податок на доходи фізичних осіб = (5000 – (1051,00 + 1576,50)) * 18% (ставка податку на доходи фізичних осіб) = 427,05 грн.

Військовий збір = 5000 * 1,5% (ставка військового збору) = 75,00 грн.

Єдиний внесок = 5000 * 22 % (ставка ЄСВ) = 1100,00 грн.

До виплати працівниці – 4497,95 грн.

Використовуйте Калькулятор розрахунку податків на зарплату >>>

buh0534050993 Минимальная зарплата - 2020 / buh0534050994 Мінімальна заробітна плата - 2020.

buh0534050995 Прожиточный минимум - 2020 / buh0534050996 Прожитковий мінімум - 2020.

buh0534050997 Прожиточный минимум на ребенка - 2020 / buh0534050998 Прожитковий мінімум на дитину - 2020.

buh0534050903 Индексация зарплаты / buh0534050904 Індексація зарплати.

buh0534050901 Сроки выплаты зарплаты / buh0534050902 Строки виплати зарплати.

buh0534050921 Зарплата в командировке / buh0534050922 Зарплата у відрядженні.

buh0534050926 Учет зарплаты / buh0534050927 Облік зарплати.

buh0534050926 Доплата за работу в ночное время / buh0534050927 Доплата за роботу в нічний час.

buh0534050909 Расчет отпускных / buh0534050910 Розрахунок відпускних.

buh0534050911 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh0534050912 Компенсація за невикористану відпустку.

buh0534050905 Штатное расписание / buh0534050906 Штатний розпис.

buh0534050901 Больничные / buh0534050902 Лікарняні

buh0534050909 Пособие по беременности и родам / buh0534050910 Допомога по вагітності та пологах.

buh0534050921 Классификатор профессий (Украина) / buh0534050922 Класифікатор професій (Україна).

buh0534050943 Декретный отпуск по беременности и родам / buh0534050944 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh0534050905 Таблица индексации зарплаты / buh0534050906 Таблиця індексації зарплати.

buh0534050957 Уведомление о приеме на работу / buh0534050958 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh0534050963 Табель учета рабочего времени / buh0534050964 Табель обліку робочого часу.

buh0534050907 Пример индексации зарплаты / buh0534050908 Приклад індексації заробітної плати.

buh0534050949 Трудовой договор / buh0534050950 Трудовий договір.

buh0534050971 Выходное пособие / buh0534050972 Вихідна допомога.