БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Запис у трудовому договорі про звільнення у випадку випробувального терміну

Реклама

Тема: Трудовий договір, зразок (Трудовой договор, образец), Випробувальний термін (Испытательный срок).

Трудовий договір розірваний сторонами "30" вересня 2019 р.

у зв'язку зі встановленою невідповідністю займаній посаді (виконуваній роботі) протягом строку випробування, згідно п. 11 ч. 1 ст. 40 та ст. 28 КЗпП України

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)


Підписи сторін:

Фізична особа ___________________

(або дорученням уповноважена нею особою)

Працівник______________________

(крім випадків розірвання трудового договору за
ініціативою фізичної особи у випадках, визначених
КЗпП України, за відсутності працівника)

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh052629 Проверки инспекции по труду / buh052630 Перевірки Держпраці.

buh052603 Индексация зарплаты / buh052604 Індексація зарплати.

buh052601 Сроки выплаты зарплаты / buh052602 Строки виплати зарплати.

buh052611 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh052612 Компенсація за невикористану відпустку.

buh052605 Штатное расписание / buh052606 Штатний розпис.

buh052601 Табель учета рабочего времени / buh052602 Табель обліку робочого часу.

buh052607 Пример индексации зарплаты / buh052608 Приклад індексації заробітної плати.

buh052609 Расчет отпускных / buh052610 Розрахунок відпускних.

buh052605 Таблица индексации зарплаты / buh052606 Таблиця індексації зарплати.

Часто задаваемые вопросы о зарплате / Питання, що часто ставляться про зарплату

buh052601 Больничные / buh052602 Лікарняні.

buh052621 Классификатор профессий, Украина / buh052622 Код класифікатора професій.

buh052609 Пособие по беременности и родам / buh052610 Допомога по вагітності та пологах.

buh052643 Декретный отпуск по беременности и родам / buh052644 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh052657 Уведомление о приеме на работу / buh052658 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh052617 Правила внутреннего трудового распорядка / buh052618 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh052641 Сменный график работы / buh052642 Змінний графік роботи.

buh052643 Работа в ночное время / buh052644 Робота в нічний час.