БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Постанова Пленума Верховного Суду України №9 від 06.11.1992, ЧАСТИНА 8

Реклама

Тема: buh050690 Звільнення за власним бажанням (buh050689 Увольнение по собственному желанию).

[офіційна редакція - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92]

...

8. Судам необхідно мати на увазі, що при домовленості між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП (за згодою сторін) договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді про це власника або уповноваженого ним органу і працівника.

Сама по собі згода власника або уповноваженого ним органу задовольнити прохання працівника про звільнення до закінчення строку попередження не означає, що трудовий договір припинено за п.1 ст.36 КЗпП, якщо не було домовленості сторін про цю підставу припинення трудового договору. В останньому випадку звільнення вважається проведеним з ініціативи працівника (ст. 38 КЗпП).

...

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh050629 Проверки инспекции по труду / buh050630 Перевірки Держпраці.

buh050649 Трудовой договор / buh050650 Трудовий договір.

buh050603 Индексация зарплаты / buh050604 Індексація зарплати.

buh050601 Сроки выплаты зарплаты / buh050602 Строки виплати зарплати.

buh050611 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh050612 Компенсація за невикористану відпустку.

buh050605 Штатное расписание / buh050606 Штатний розпис.

buh050601 Табель учета рабочего времени / buh050602 Табель обліку робочого часу.

buh050607 Пример индексации зарплаты / buh050608 Приклад індексації заробітної плати.

buh050609 Расчет отпускных / buh050610 Розрахунок відпускних.

buh050605 Таблица индексации зарплаты / buh050606 Таблиця індексації зарплати.

buh050601 Больничные / buh050602 Лікарняні.

buh050621 Классификатор профессий, Украина / buh050622 Код класифікатора професій.

buh050609 Пособие по беременности и родам / buh050610 Допомога по вагітності та пологах.

buh050643 Декретный отпуск по беременности и родам / buh050644 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh050657 Уведомление о приеме на работу / buh050658 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh050617 Правила внутреннего трудового распорядка / buh050618 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh050641 Сменный график работы / buh050642 Змінний графік роботи.

buh050643 Работа в ночное время / buh050644 Робота в нічний час.

buh050671 Выходное пособие / buh050672 Вихідна допомога.

buh050673 Личная карточка работника / buh050674 Особова картка працівника.

buh050675 Приказ о приеме на работу / buh050676 Наказ про прийняття на роботу.

buh050677 Заявление о приеме на работу / buh050678 Заява про прийняття на роботу.