БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Помилки в оформленні відпусток: Неправильний розрахунок тривалості відпустки

Реклама

Помилки в оформленні відпусток: Неправильний розрахунок тривалості відпустки

Найчастіше тривалість щорічної відпустки складає 24 календарних дні (згідно частини першої ст. 6 Закону про відпустки). Причому робота на умовах неповного робочого часу не впливає на кількість днів відпустки (згідно з пунктом 1 частини першої ст. 9 Закону про відпустки).

Але деяким категоріям співробітників вважається відпустка іншої тривалості.

Сезонним і тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно відпрацьованому ними часу (згідно частини дев'ятої ст. 6 Закону про відпустки). Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджений постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278.

Деяким працівникам мають бути надані відпустки більшої тривалості. Наприклад, особам до 18 років - відпустка тривалістю 31 календарний день (згідно частини восьмої ст. 6 Закону про відпустки), інвалідам I і II груп — 30 днів, а інвалідам III групи — 26 днів (згідно частини сьомої ст. 6 Закону) і т. д.

Співробітникам деяких категорій може надаватися щорічна додаткова відпустка.

Наприклад, відпустка за шкідливі і важкі умови праці, за особливий характер праці (згідно зі статтями 7, 8 Закону про відпустки). При цьому до стажу роботи, що дає право на вказані відпустки, зараховується час фактичної роботи зі шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо співробітник зайнятий в цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади (згідно з пунктом 1 частини другої ст. 9 Закону про відпустки.

Приклади розрахунку днів відпустки, що мають бути надані, наведені в темі Додаткова відпустка.

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи (частина третя ст.9 Закону про відпустки).

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh0503401 Расчет отпускных / buh0503402 Розрахунок відпускних.

buh0503403 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh0503404 Компенсація за невикористану відпустку.

buh0503405 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh0503406 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh0503407 Пример расчета отпускных / buh0503408 Приклад розрахунку відпускних.

buh0503409 Переходящие отпускные / buh0503410 Перехідні відпускні.

buh0503411 Выплата отпускных / buh0503412 Виплата відпускних.

buh0503431 Резерв отпусков / buh0503432 Резерв відпусток.

buh0503433 Учет отпускных / buh0503434 Облік відпускних.

buh0503481 График отпусков / buh0503482 Графік відпусток.

buh0503483 Ежегодный отпуск / buh0503484 Щорічна відпустка.

buh0503491 Дополнительный отпуск / buh0503492 Додаткова відпустка.

buh0503493 Продолжительность отпуска / buh0503494 Тривалість відпустки.

buh0503485 Учебный отпуск / buh0503486 Навчальна відпустка.

buh0503487 Отпуск за свой счет / buh0503488 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh0503435 Корректировка отпускных / buh0503436 Коригування відпускних.

buh0503437 Отпуск по уходу за ребенком / buh0503438 Відпустка по догляду за дитиною.

buh0503439 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh0503440 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh0503465 Приказ на отпуск / buh0503465 Наказ про відпустку .

buh0503467 Заявление на отпуск / buh0503468 Заява на відпустку.

buh0503441 Индексация зарплаты / buh0503442 Індексація зарплати.

buh0503443 Декретный отпуск по беременности и родам / buh0503444 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh0503445 Штатное расписание / buh0503446 Штатний розпис.

buh0503463 Табель учета рабочего времени / buh0503464 Табель обліку робочого часу.