БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Зразок заповнення заяви на єдиний податок №19 - вимушена відмова від спрощеної системи (види діяльності, не зазначені у свідоцтві)

Реклама

Тема: Заява на єдиний податок (Заявление на единый налог).

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh0498s1901 Сборник "Единый налог" / buh0498s1902 Добірка "Єдиний податок".

buh0498s1903 Декларация плательщика единого налога / buh0498s1904 Декларація платника єдиного податку.

buh0498s1905 Группы плательщиков единого налога / buh0498s1906 Групи платників єдиного податку.

buh0498s1907 Книга доходов и расходов / buh0498s1908 Книга обліку доходів, витрат.

buh0498s1909 Часто задаваемые вопросы о едином налоге / buh0498s1910 Питання, що часто ставляться про єдиний податок.

buh0498s1911 Единый социальный взнос (ЕСВ) / buh0498s1912 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

buh0498s1913 Отчет по ЕСВ / buh0498s1914 Звіт з ЄСВ.

buh0498s1947 Единый налог - 2 группа / buh0498s1948 Єдиний податок - 2 група.

buh0498s1949 Единый налог - 3 группа / buh0498s1950 Єдиний податок - 3 група.

buh0498s1963 Реквизиты для уплаты единого налога / buh0498s1964 Реквізити для сплати єдиного податку.

buh0498s1959 Декларация о доходах / buh0498s1960 Декларація про доходи.

buh0498s1961 Налог на прибыль / buh0498s1962 Податок на прибуток.