БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Зразок заповнення заяви на єдиний податок №18 - вимушена відмова від спрощеної системи (заборонені види діяльності)

Реклама

Тема: Заява на єдиний податок (Заявление на единый налог).

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh0498s1801 Сборник "Единый налог" / buh0498s1802 Добірка "Єдиний податок".

buh0498s1803 Декларация плательщика единого налога / buh0498s1804 Декларація платника єдиного податку.

buh0498s1805 Группы плательщиков единого налога / buh0498s1806 Групи платників єдиного податку.

buh0498s1807 Книга доходов и расходов / buh0498s1808 Книга обліку доходів, витрат.

buh0498s1809 Часто задаваемые вопросы о едином налоге / buh0498s1810 Питання, що часто ставляться про єдиний податок.

buh0498s1811 Единый социальный взнос (ЕСВ) / buh0498s1812 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

buh0498s1813 Отчет по ЕСВ / buh0498s1814 Звіт з ЄСВ.

buh0498s1847 Единый налог - 2 группа / buh0498s1848 Єдиний податок - 2 група.

buh0498s1849 Единый налог - 3 группа / buh0498s1850 Єдиний податок - 3 група.

buh0498s1863 Реквизиты для уплаты единого налога / buh0498s1864 Реквізити для сплати єдиного податку.

buh0498s1859 Декларация о доходах / buh0498s1860 Декларація про доходи.

buh0498s1861 Налог на прибыль / buh0498s1862 Податок на прибуток.