БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №7 заповнення книги обліку доходів - Розділ "Витрати" для 3 групи єдиного податку зі сплатою ПДВ

Реклама

Тема: Приклад заповнення книги обліку доходів (Пример заполнения книги учета доходов).

Розглянемо зразок заповнення книги обліку доходів та витрат у частині Розділу ІІ "Витрати" для платника 3 групи єдиного податку - платника ПДВ (див. 3 група єдиного податку), адже саме платники ПДВ повинні вести заповнювати розділ обліку витрат.

Приклад. Bпродовж лютого 2013 р. підприємець здійснив такі витрати:

Заповнення розділу ІІ «Витрати» книги обліку доходів та витрат

Дата запису

Витрати, пов'язaні з придбанням товарів (рoбіт, послуг)

Витрати на оплату праці найманих працівників, грн, коп.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн, коп.

Інші витрати, грн, коп.

Всього, грн, коп. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)

вид витрат

сума без податку на додану вартість, грн, коп.

1

2

3

04

5

6

7

04.03.2019

8346,00

1836,12

10182,12

07.03.2019

Оплата постачальнику

60000,00

60000,00

07.03.2019

ТЗВ

2000,00

2000,00

18.03.2019

3500,00

3500,00

19.03.2019

2754,18

2754,18

Березень 2019

62000,00

8346,00

4590,30

3500,00

78436,30

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh039801 Сборник "Единый налог" / buh039802 Добірка "Єдиний податок".

buh039803 Декларация плательщика единого налога / buh039804 Декларація платника єдиного податку.

buh039805 Группы плательщиков единого налога / buh039806 Групи платників єдиного податку.

buh039807 Книга доходов и расходов / buh039808 Книга обліку доходів, витрат.

buh039809 Часто задаваемые вопросы о едином налоге / buh039810 Питання, що часто ставляться про єдиний податок.

buh039811 Единый социальный взнос (ЕСВ) / buh039812 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

buh039847 Единый налог - 2 группа / buh039848 Єдиний податок - 2 група.

buh039849 Единый налог - 3 группа / buh039850 Єдиний податок - 3 група.

buh039863 Реквизиты для уплаты единого налога / buh039864 Реквізити для сплати єдиного податку.

buh039859 Декларация о доходах / buh039860 Декларація про доходи.

buh039861 Налог на прибыль / buh039862 Податок на прибуток.