БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №5 заповнення книги обліку доходів

Реклама

Тема: Приклад заповнення книги обліку доходів (Пример заполнения книги учета доходов).

Розглянемо ситуацію, якщо підприємець отримав дохід Дохід, що оподатковується за ставкою 15%.

У примітці до графи 7 "вид доходу**" книги доходів сказано:

"** Відповідно до підпунктів 1-5 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України зазначається цифра від 1 до 5, яка відповідає виду доходу, визначеного в цьому пункті."

Тобто позначаємо ці доходи у графі 7 такими цифровими кодами:

01) "1" - для суми перевищення граничного обсягу доходу для перебування на спрощений системі,

02) "2" - для доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;,

03) "3" - для доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж дозволений на спрощеній системі,

04) "4" - для доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування,

05) "5" - до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 ПКУ.

Якщо бідолаха-підприємець 5 разів порушив пункт 291.4 ПКУ за всіма п'ятьма можливими кодами, то записи в книзі доходів виглядали б так:

Приклад заповнення книги обліку доходів

Датa запису

Дохід вiд провадження діяльності*

Дохід, що оподатковується за ставкою 15%

вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн, коп.

всього, грн, коп. (гр. 4 + гр. 5)

сума, грн, коп.

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати, грн, коп.

скоригована сума доходу, грн, коп. (гр. 2 - гр. 3)

вид доходу **

сума, грн, коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

... ...

...

...

...

25.03.2019

5 11000,00

26.03.2019

4 12000,00

27.03.2019

3 13000,00

28.03.2019

2 14000,00

29.03.2019

1 15000,00

...

...

...

...

...

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh039201 Сборник "Единый налог" / buh039202 Добірка "Єдиний податок".

buh039203 Декларация плательщика единого налога / buh039204 Декларація платника єдиного податку.

buh039205 Группы плательщиков единого налога / buh039206 Групи платників єдиного податку.

buh039207 Книга доходов и расходов / buh039208 Книга обліку доходів, витрат.

buh039209 Часто задаваемые вопросы о едином налоге / buh039210 Питання, що часто ставляться про єдиний податок.

buh039211 Единый социальный взнос (ЕСВ) / buh039212 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

buh039233 Объединенный отчет по ЕСВ, НДФЛ / buh039234 Об'єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО.

buh039247 Единый налог - 2 группа / buh039248 Єдиний податок - 2 група.

buh039249 Единый налог - 3 группа / buh039250 Єдиний податок - 3 група.

buh039263 Реквизиты для уплаты единого налога / buh039264 Реквізити для сплати єдиного податку.

buh039259 Декларация о доходах / buh039260 Декларація про доходи.

buh039261 Налог на прибыль / buh039262 Податок на прибуток.