БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

03.6. Заповнення прикінцевих граф особової картки

Реклама

Тема: Особова картка (Личная карточка).

03.6. Заповнення приківцевих граф особової картки

Після внесення у графу "Дата і причина звільнення (підстава)" запису про звільнення працівник кадрової служби має зазначити в спеціальній графі свою посаду, ініціали, прізвище, поставити підпис.

У графі «Додаткові відомості», можна вказати, чи належить цей працівник до певних особливих чи пільгових категорій (інваліди, «чорнобильці», одинокі матері та ін.), вказати документи, що підтверджують цей особливий статус працівника та його пільги (найменування документа, серія, номер, дата видачі). Якщо на підприємстві ведеться окремий облік працівників особливих категорій, то ця інформація ведеться не в особовій картці, а в інших облікових формах.

Остання графа особової картки «Підпис працівника» заповнюється лише при звільненні. Працівник власним підписом засвідчує в цій графі своє ознайомлення із записом про звільнення.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh039029 Проверки инспекции по труду / buh039030 Перевірки Держпраці.

buh039049 Трудовой договор / buh039050 Трудовий договір.

buh039003 Индексация зарплаты / buh039004 Індексація зарплати.

buh039001 Сроки выплаты зарплаты / buh039002 Строки виплати зарплати.

buh039011 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh039012 Компенсація за невикористану відпустку.

buh039005 Штатное расписание / buh039006 Штатний розпис.

buh039001 Табель учета рабочего времени / buh039002 Табель обліку робочого часу.

buh039007 Пример индексации зарплаты / buh039008 Приклад індексації заробітної плати.

buh039009 Расчет отпускных / buh039010 Розрахунок відпускних.

buh039005 Таблица индексации зарплаты / buh039006 Таблиця індексації зарплати.

Часто задаваемые вопросы о зарплате / Питання, що часто ставляться про зарплату

buh039001 Больничные / buh039002 Лікарняні.

buh039021 Классификатор профессий ДК 003:2010 / buh039022 Класифікатор професій ДК 003:2010.

buh039009 Пособие по беременности и родам / buh039010 Допомога по вагітності та пологах.

buh039043 Декретный отпуск по беременности и родам / buh039044 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh039057 Уведомление о приеме на работу / buh039058 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh039017 Правила внутреннего трудового распорядка / buh039018 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh039041 Сменный график работы / buh039042 Змінний графік роботи.

buh039043 Работа в ночное время / buh039044 Робота в нічний час.

buh039071 Выходное пособие / buh039072 Вихідна допомога.