БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

03.4. Заповнення Розділу ІV особової картки "Призначення і переведення"

Реклама

Тема: Особова картка (Личная карточка).

Скачайте електронну міні-книжку "Особова картка" >>

03.4. Заповнення Розділу ІV особової картки "Призначення і пеерведення"

Розділ ІV «Призначення і переведення» заповнюється згідно наказу про прийняття на роботу та наказам про переведення (якщо будуть).

У графі «Дата» вказується дату прийняття на роботу або дату переведення.

У графі «Професія, посада» вказуємо назву професії та її код (дивіться Класифікатор професій).

У цьому розділі також треба зазначити зміни назви професії чи посади працівника, якщо виявили, що її назва не відповідає Класифікатору професій. Детальніше про це з прикладом відповідного наказу дивіться на сторінці Посади в штатному розписі.

Із кожним записом у цьому розділі треба ознайомити працівника під підпис (згідно пункту 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту №58 вiд 29.07.1993). Для підпису в цьому розділі є відповідна графа.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh038929 Проверки инспекции по труду / buh038930 Перевірки Держпраці.

buh038949 Трудовой договор / buh038950 Трудовий договір.

buh038903 Индексация зарплаты / buh038904 Індексація зарплати.

buh038901 Сроки выплаты зарплаты / buh038902 Строки виплати зарплати.

buh038911 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh038912 Компенсація за невикористану відпустку.

buh038905 Штатное расписание / buh038906 Штатний розпис.

buh038901 Табель учета рабочего времени / buh038902 Табель обліку робочого часу.

buh038907 Пример индексации зарплаты / buh038908 Приклад індексації заробітної плати.

buh038909 Расчет отпускных / buh038910 Розрахунок відпускних.

buh038905 Таблица индексации зарплаты / buh038906 Таблиця індексації зарплати.

Часто задаваемые вопросы о зарплате / Питання, що часто ставляться про зарплату

buh038901 Больничные / buh038902 Лікарняні.

buh038921 Классификатор профессий ДК 003:2010 / buh038922 Класифікатор професій ДК 003:2010.

buh038909 Пособие по беременности и родам / buh038910 Допомога по вагітності та пологах.

buh038943 Декретный отпуск по беременности и родам / buh038944 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh038957 Уведомление о приеме на работу / buh038958 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh038917 Правила внутреннего трудового распорядка / buh038918 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh038941 Сменный график работы / buh038942 Змінний графік роботи.

buh038943 Работа в ночное время / buh038944 Робота в нічний час.

buh038971 Выходное пособие / buh038972 Вихідна допомога.