БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

03.3. Заповнення Розділу ІІІ особової картки "Професійна освіта ...

Реклама

Тема: Особова картка (Личная карточка).

03.3. Заповнення Розділу ІІІ особової картки "Професійна освіта ..."

У розділі ІІІ «Професійна освіта на виробництві (за рахунок організації-роботодавця)» вказують інформацію на підставі документів про професійне навчання працівників.

Згідно ст. 6 Закону України «Про професійний розвиток працівників» №4312-VI вiд 12.01.2012 та пункту 2.1 Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого наказом Мінпраці та Міносвіти України №127/151 вiд 26.03.2001 роботодавець може здійснювати професійне навчання працівників:

01) формальне (за результатами формального професійного навчання працівник отримує документ про освіту, зразок якого затверджено постановою КМУ «Про документи про освіту та вчені звання» №1260 вiд 12.11.1997;

02) неформальне (за результатами неформального навчання працівник тримує довідку, в якій зазначаються професія (спеціальність), за якою проводилось навчання, напрям підвищення кваліфікації, строки навчання; неформальне навчання за робітничими професіями підтверджується згідно Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженому постановою КМУ №340 вiд 15.05.2013).

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh038829 Проверки инспекции по труду / buh038830 Перевірки Держпраці.

buh038849 Трудовой договор / buh038850 Трудовий договір.

buh038803 Индексация зарплаты / buh038804 Індексація зарплати.

buh038801 Сроки выплаты зарплаты / buh038802 Строки виплати зарплати.

buh038811 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh038812 Компенсація за невикористану відпустку.

buh038805 Штатное расписание / buh038806 Штатний розпис.

buh038801 Табель учета рабочего времени / buh038802 Табель обліку робочого часу.

buh038807 Пример индексации зарплаты / buh038808 Приклад індексації заробітної плати.

buh038809 Расчет отпускных / buh038810 Розрахунок відпускних.

buh038805 Таблица индексации зарплаты / buh038806 Таблиця індексації зарплати.

Часто задаваемые вопросы о зарплате / Питання, що часто ставляться про зарплату

buh038801 Больничные / buh038802 Лікарняні.

buh038821 Классификатор профессий ДК 003:2010 / buh038822 Класифікатор професій ДК 003:2010.

buh038809 Пособие по беременности и родам / buh038810 Допомога по вагітності та пологах.

buh038843 Декретный отпуск по беременности и родам / buh038844 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh038857 Уведомление о приеме на работу / buh038858 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh038817 Правила внутреннего трудового распорядка / buh038818 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh038841 Сменный график работы / buh038842 Змінний графік роботи.

buh038843 Работа в ночное время / buh038844 Робота в нічний час.

buh038871 Выходное пособие / buh038872 Вихідна допомога.