БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

03.1. Заповнення Розділу І особової картки "Загальні відомості"

Реклама

Тема: Особова картка (Личная карточка).

03.1. Заповнення Розділу І особової картки "Загальні відомості"

Пункти 1-3, 12 розділу І «Загальні відомості» особової картки працівника (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання за державною реєстрацією, паспортні дані) заповнюються згідно паспорту.

Пункти 4-5 (тобто відомості про освіту) заповнюємо на підставі документів про освіту.

Пункти 6 - 8 заповнюємо на підставі трудової книжки.

До пункту 9 вносимо інформацію згідно пенсійного посвідчення.

Деякі відомості можуть бути внесені до особової картки зі слів працівника (контактний телефон, відомості про фактичне місце проживання, відомості про сімейний стан, членів родини). Але якщо такою інформацією підтверджується право працівника на пільги на пільги, які пов’язані з сімейним станом, наявністю дітей та їх станом здоров'я, це доведеться підтвердити документально. Приклади ситуацій з наданням підтверджуючих документів дивіться у темах Податкова соціальна пільга, Відпустка на дітей, Праця матерів.

У пунктах 10-12 розділу І «Загальні відомості» особової картки, інформація інколи може змінюватися. Тому записи там для зручності внесення виправлень краще робити олівцем.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh038749 Трудовой договор / buh038750 Трудовий договір.

buh038703 Индексация зарплаты / buh038704 Індексація зарплати.

buh038701 Сроки выплаты зарплаты / buh038702 Строки виплати зарплати.

buh038711 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh038712 Компенсація за невикористану відпустку.

buh038705 Штатное расписание / buh038706 Штатний розпис.

buh038701 Табель учета рабочего времени / buh038702 Табель обліку робочого часу.

buh038707 Пример индексации зарплаты / buh038708 Приклад індексації заробітної плати.

buh038709 Расчет отпускных / buh038710 Розрахунок відпускних.

buh038705 Таблица индексации зарплаты / buh038706 Таблиця індексації зарплати.

buh038701 Больничные / buh038702 Лікарняні.

buh038721 Классификатор профессий, Украина / buh038722 Класифікатор професій.

buh038709 Пособие по беременности и родам / buh038710 Допомога по вагітності та пологах.

buh038743 Декретный отпуск / buh038744 Декретна відпустка.

buh038757 Уведомление о приеме на работу / buh038758 Как заполнить повідомлення про прийняття працівника на роботу.

buh038717 Правила внутреннего трудового распорядка / buh038718 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh038741 Сменный график работы / buh038742 Змінний графік роботи.

buh038743 Работа в ночное время / buh038744 Робота в нічний час.

buh038771 Выходное пособие / buh038772 Вихідна допомога.