БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад 3 встановлення перерви для відпочинку і харчування

Реклама

Тема: Перерва для відпочинку, харчування, Перерыв для отдыха, питания.

Приклад фрагменту правил внутрішнього трудового розпорядку:

" ...

Глава 4. Робочий час і час відпочинку

4.1. Час початку і закінчення роботи та перерви для відпочинку і харчування на Підприємстві встановлюється наступний:

4.1.1. Для працівників структурних підрозділів, зайнятих адміністративною роботою і що займають відповідно до штатного розпису посади у відділі «Адміністративний персонал»:

• початок роботи — 9.00;

• перерва — с 13.00 до 14.00;

• закінчення роботи — 18.00;

• Вихідні дні — субота, неділя.

4.1.2. Для працівників структурних підрозділів, зайнятих обслуговуванням клієнтів і що працюють в режимі гнучкого робочого часу, займають відповідно до штатного розпису посади у відділі «Обслуговуючий персонал»:

• початок і закінчення, а також тривалість роботи і вихідні дні встановлюються відповідно до графіка, затверджуваного керівником відособленого структурного підрозділу Підприємства;

• обідня перерва надається тривалістю одна година після чотирьох годин безперервної роботи від початку робочого дня. Конкретний час перерви встановлюється за узгодженням з безпосереднім керівником.

4.1.3. Для працівників структурних підрозділів, зайнятих на допоміжних роботах, що обіймають посади відповідно до штатного розпису у відділі «Допоміжний персонал»:

• початок роботи, тривалість зміни, час надання перерв для відпочинку і харчування, а також вихідних днів встановлюються відповідно до графіка змінності на квартал, що затверджується для кожного структурного підрозділу у складі відособленого підрозділу Підприємства.

4.1.4. Для окремих працівників, чиї посади не входять ні в одну з перерахованих груп, початок роботи, час і тривалість перерв для відпочинку і харчування можуть встановлюватися відповідно до індивідуального графіка роботи, зафіксованого в трудовому договорі.

... "

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh037429 Проверки инспекции по труду / buh037430 Перевірки Держпраці.

buh037449 Трудовой договор / buh037450 Трудовий договір.

buh037403 Индексация зарплаты / buh037404 Індексація зарплати.

buh037401 Сроки выплаты зарплаты / buh037402 Строки виплати зарплати.

buh037411 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh037412 Компенсація за невикористану відпустку.

buh037405 Штатное расписание / buh037406 Штатний розпис.

buh037401 Табель учета рабочего времени / buh037402 Табель обліку робочого часу.

buh037407 Пример индексации зарплаты / buh037408 Приклад індексації заробітної плати.

buh037409 Расчет отпускных / buh037410 Розрахунок відпускних.

buh037405 Таблица индексации зарплаты / buh037406 Таблиця індексації зарплати.

Часто задаваемые вопросы о зарплате / Питання, що часто ставляться про зарплату

buh037401 Больничные / buh037402 Лікарняні.

buh037421 Классификатор профессий, Украина / buh037422 Класифікатор професій.

buh037409 Пособие по беременности и родам / buh037410 Допомога по вагітності та пологах.

buh037443 Декретный отпуск по беременности и родам / buh037444 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh037457 Уведомление о приеме на работу / buh037458 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh037417 Правила внутреннего трудового распорядка / buh037418 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh037441 Сменный график работы / buh037442 Змінний графік роботи.

buh037443 Работа в ночное время / buh037444 Робота в нічний час.

buh037471 Выходное пособие / buh037472 Вихідна допомога.