БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Запис у трудовому договорі про звільнення за угодою сторін

Реклама

Тема: Трудовий договір, зразок (Трудовой договор, образец).

Трудовий договір розірваний сторонами "27" лютого 2019 р.

за угодою сторін згідно ч. 1 ст. 36 КЗпПУ

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)


Підписи сторін:

Фізична особа ___________________

(або дорученням уповноважена нею особою)

Працівник______________________

(крім випадків розірвання трудового договору за
ініціативою фізичної особи у випадках, визначених
КЗпП України, за відсутності працівника)

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh029629 Проверки инспекции по труду / buh029630 Перевірки Держпраці.

buh029603 Индексация зарплаты / buh029604 Індексація зарплати.

buh029601 Сроки выплаты зарплаты / buh029602 Строки виплати зарплати.

buh029611 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh029612 Компенсація за невикористану відпустку.

buh029605 Штатное расписание / buh029606 Штатний розпис.

buh029601 Табель учета рабочего времени / buh029602 Табель обліку робочого часу.

buh029607 Пример индексации зарплаты / buh029608 Приклад індексації заробітної плати.

buh029609 Расчет отпускных / buh029610 Розрахунок відпускних.

buh029605 Таблица индексации зарплаты / buh029606 Таблиця індексації зарплати.

buh029601 Больничные / buh029602 Лікарняні.

buh029621 Классификатор профессий, Украина / buh029622 Каталог професій.

buh029609 Пособие по беременности и родам / buh029610 Допомога по вагітності та пологах.

buh029643 Декретный отпуск по беременности и родам / buh029644 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh029657 Уведомление о приеме на работу / buh029658 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh029617 Правила внутреннего трудового распорядка / buh029618 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh029641 Сменный график работы / buh029642 Змінний графік роботи.

buh029643 Работа в ночное время / buh029644 Робота в нічний час.