БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Запис у трудовому договорі про звільнення за власним бажанням

Реклама

Тема: Трудовий договір, зразок (Трудовой договор, пример).

Трудовий договір розірваний сторонами "28" лютого 2019 р.

за власним бажанням працівника згідно ст. 38 КЗпПУ

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)


Підписи сторін:

Фізична особа ___________________

(або дорученням уповноважена нею особою)

Працівник______________________

(крім випадків розірвання трудового договору за
ініціативою фізичної особи у випадках, визначених
КЗпП України, за відсутності працівника)

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh029529 Проверки инспекции по труду / buh029530 Перевірки Держпраці.

buh029503 Индексация зарплаты / buh029504 Індексація зарплати.

buh029501 Сроки выплаты зарплаты / buh029502 Строки виплати зарплати.

buh029511 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh029512 Компенсація за невикористану відпустку.

buh029505 Штатное расписание / buh029506 Штатний розпис.

buh029501 Табель учета рабочего времени / buh029502 Табель обліку робочого часу.

buh029507 Пример индексации зарплаты / buh029508 Приклад індексації заробітної плати.

buh029509 Расчет отпускных / buh029510 Розрахунок відпускних.

buh029505 Таблица индексации зарплаты / buh029506 Таблиця індексації зарплати.

Часто задаваемые вопросы о зарплате / Питання, що часто ставляться про зарплату

buh029501 Больничные / buh029502 Лікарняні.

buh029521 Классификатор профессий ДК 003:2010 / buh029522 Класифікатор професій ДК 003:2010.

buh029509 Пособие по беременности и родам / buh029510 Допомога по вагітності та пологах.

buh029543 Декретный отпуск по беременности и родам / buh029544 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh029557 Уведомление о приеме на работу / buh029558 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh029517 Правила внутреннего трудового распорядка / buh029518 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh029541 Сменный график работы / buh029542 Змінний графік роботи.

buh029543 Работа в ночное время / buh029544 Робота в нічний час.