БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №11 заповнення табеля обліку робочого часу. Працівниця у відпустці для догляду за дитиною вийшла на роботу на умовах неповного робочого часу

Реклама

Тема: buh025331 Заповнення табеля робочого часу / buh025332 Заполнение табеля рабочего времени.

Приклад 11

Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Вона вийшла на роботу на умовах неповного робочого часу (4 години на день).

Є 2 способи заповнення табеля в такому випадку.

Перший спосіб - відображати в одному рядку табеля через дріб дві позначки ("РС/ВП" або "ВП/РС"). Позначка "ВП" говорить про те, що працівниці продовжує бути у відпустці по догляду за дитиною. Позначка "РС" застосовується для неповного робочого часу.

Другий спосіб заповнення табеля - виділити одразу два рядки табеля для однієї працівниці. В одному рядку продовжувати обліковувати відпустку по догляду за дитиною (позначкою "ВП"). В іншому рядку - обліковувати відпрацьовані години з позначкою "РС".

Чому не можемо писати тільки одну позначку "РС"?

Дивимось, що сказано у статты 18 Закону про відпустку стосовно цього випадку:

"За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині третій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома."

Тобто відпустка формально не переривається. Вона продовжується і логічніше продовжувати позначати її в табелі. А паралельно вести облік відпрацьованих годин в режимі неповного робочого часу з окремою позначкою "РС".

Обидва варіанти наведені нижче.

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ за вересень 2019 року

Ліва частина табелю:

№ з
/
п
Та-бель-ний но-мер Стать (ч/ж) П. І. Б.,
посада
Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин) Відпрацьовано за місяць
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Х днів годин
всього з них:
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 над-уро-чно ніч-них вечі-рніх вихід-них, свят-кових
. . .
1 009 ж Положук О. М., секретар - ВП/  РС ВП/ РС ВП/ РС ВП/ РС ВП/ РС - - ВП/ РС ВП/ РС ВП/ РС ВП/ РС ВП/ РС - - Х 21 84
- 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 4 - - Х
ВП/ РС ВП/ РС ВП/ РС ВП/ РС ВП/ РС - - ВП/ РС ВП/ РС ВП/ РС ВП/ РС ВП/ РС - - ВП/ РС Х
4 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 4 - - 4 Х

Другий спосіб заповнення табеля - виділити одразу два рядки табеля для однієї працівниці.

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ за вересень 2019 року

Ліва частина табелю:

№ з
/
п
Та-бель-ний но-мер Стать (ч/ж) П. І. Б.,
посада
Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин) Відпрацьовано за місяць
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Х днів годин
всього з них:
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 над-уро-чно ніч-них вечі-рніх вихід-них, свят-кових
. . .
1 009 ж Положук О. М., секретар ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП Х 21 84
- - - - - - - - - - - - - - - Х
ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП Х
- - - - - - - - - - - - - - - Х
- РС РС РС РС РС - - РС РС РС РС РС - - Х
- 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 4 - - Х
РС РС РС РС РС - - РС РС РС РС РС - - РС Х
4 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 4 - - 4 Х

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh025301 Заполнение табеля рабочего времени, образец (Украина) / buh025302 Зразок табеля.

buh025303 Суммированный учет рабочего времени / buh025304 Підсумований облік робочого часу.

buh025305 Штатное расписание / buh025306 Штатний розпис.

buh025317 Правила внутреннего трудового распорядка / buh025318 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh025325 Сменный график работы / buh025326 Змінний графік роботи.

buh025327 Работа в ночное время / buh025328 Робота в нічний час.

buh025341 Индексация зарплаты / buh025342 Індексація зарплати.

buh025343 Декретный отпуск / buh025344 Декретна відпустка.

buh025357 Уведомление о приеме на работу / buh025358 Терміни подання повідомлення про прийняття працівника на роботу.

buh025321 Классификатор профессий (Украина) / buh025322 Класифікатор професій.

buh025309 Расчет отпускных / buh025310 Розрахунок відпускних.

buh025311 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh025312 Компенсація за невикористану відпустку.

buh025315 Расчет больничного / buh025316 Розрахунок лікарняних.

buh025351 График сменности / buh025352 Графік змінності.

buh025354 Табель робочого часу - бланк