БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №11 заповнення табеля обліку робочого часу

Реклама

Тема: buh025331 Заповнення табеля робочого часу / buh025332 Заполнение табеля рабочего времени.

Ще 130 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh025377 Довіднику "Відпустки" >>>

Приклад 11

Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Вона вийшла на роботу на умовах неповного робочого часу (4 години на день).

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ за вересень 2019 року

Ліва частина табелю:

№ з
/
п

Та-бель-ний но-мер

Стать (ч/ж)

П. І. Б.,
посада

Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин)

Відпрацьовано за місяць

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Х

днів

годин

всього

з них:

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

над-уро-чно

ніч-них

вечі-рніх

вихід-них, свят-кових

. . .

1

009

ж

Положук О. М., секретар

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП ВП

ВП

ВП

Х

21

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

Х

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП ВП

ВП

ВП

ВП

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

Х

-

РС

РС

РС

РС

РС

-

-

РС

РС

РС РС

РС

-

-

Х

-

4

4

4

4

4

-

-

4

4

4 4

4

-

-

Х
РС РС РС РС РС - - РС РС РС РС РС - - РС Х
4 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 4 - - 4 Х

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh025301 Табель учета рабочего времени / buh025302 Табель обліку робочого часу.

buh025303 Суммированный учет рабочего времени / buh025304 Підсумований облік робочого часу.

buh025305 Штатное расписание / buh025306 Штатний розпис.

buh025317 Правила внутреннего трудового распорядка / buh025318 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh025325 Сменный график работы / buh025326 Змінний графік роботи.

buh025327 Работа в ночное время / buh025328 Робота в нічний час.

buh025341 Индексация зарплаты / buh025342 Індексація зарплати.

buh025343 Декретный отпуск по беременности и родам / buh025344 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh025357 Уведомление о приеме на работу / buh025358 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh025321 Классификатор профессий (Украина) / buh025322 Класифікатор професій (Україна).

buh025309 Расчет отпускных / buh025310 Розрахунок відпускних.

buh025311 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh025312 Компенсація за невикористану відпустку.

buh025315 Расчет больничного / buh025316 Розрахунок лікарняних.

buh025351 График сменности / buh025352 Графік змінності.