БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад листа до ДПІ в разі неправильного коду ЄДРПОУ в призначенні платежу

Реклама

Вих. № 29
Дата: 09.11.2018р

Начальнику ДПІ у Київському районі м. Одеси

У зв'язку з помилкою в заповненні бюджетної стрічки у платіжному дорученні на сплату єдиного соціального внеску, прошу зарахувати кошти за наведеними нижче призначенням платежу та обов'язковими реквізитами:

1) платіжне доручення №116 від 19.10.2018р на суму – 2200,00грн.,
Платник – ТОВ „Марні справи",
Отримувач – ДПІ у Київському районі м.Одеси,
Рахунок - 37193201011551,
Банк отримувача – ГУ ДКСУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ(м. ОДЕСА),
Призначення платежу –
*;101;99999999;Єдиний соціальний внесок за 10.2018;;;


Додаток:

- завірена копія платіжного доручення №116 від 19.10.2018р.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh017803 Финансовая отчетность / buh017804 Фінансова звітність підприємства

buh017803 Бухгалтерский учет / buh017804 Бухгалтерський облік

buh017813 Учетная политика / buh017814 Облікова політика

buh017805 Баланс предприятия (Форма №1) / buh017806 Баланс підприємства (Форма №1)

buh017813 Отчет о финансовых результатах / buh017814 Звіт про фінансові результати

buh017815 Отчет о движении денежных средств / buh017816 Звіт про рух грошових коштів

buh017817 Отчет о собственном капитале / buh017818 Звіт про власний капітал

buh017819 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh017820 Фінансовий звіт малого підприємства

buh017821 Примечания к финансовой отчетности / buh017822 Примітки до фінансової звітності

buh017805 Бухгалтерские проводки / buh017806 Бухгалтерські проводки

buh017815 Приказ об учетной политике / buh017816 Наказ про облікову політику

buh017819 План счетов бухгалтерского учета / buh017820 План рахунків бухгалтерського обліку

buh017801 Учет основных средств / buh017802 Облік основних засобів

buh017823 Должностная инструкция бухгалтера / buh017824 Посадова інструкція бухгалтера

buh017861 Календарь бухгалтера / buh017862 Календар бухгалтера.