БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад Наказу про перенесення робочих днів

Реклама

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрії працівників"

НАКАЗ №49

Про перенесення робочих днів у 2018 році

12.01.2018 р.

м. Одеса


З метою створення сприятливих умов для використання світкових та неробочих днів та раціонального використання робочого часу згідно до Розпорядження КМУ № 1-р від 11.01.2018 "Про перенесення робочих днів у 2018 році", керуючись ст. 67 та ч. 3 ст. 32 Кодексу законів про працю,

НАКАЗУЮ:

1. Перенести у 2018 році для всіх працівників підприємства, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні з:

• п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;

• понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;

• п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;

• понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;

• понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.


2. Начальнику відділу кадрів Джексону М. І. у триденний термін ознайомити під підпис із цим наказом усіх працівників підприємства.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ______________ Міліонерченко М. К.


Віза начальнико відділу кадрів __________________ Працелюбченко Ю. В.

<Гриф погодження з профспілковим комітетом>

З наказом ознайомлені:

______________ /______________ / дата ___________

...

______________ /______________ / дата ___________

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh016201 Табель учета рабочего времени / buh016202 Табель обліку робочого часу.

buh016203 Суммированный учет рабочего времени / buh016204 Підсумований облік робочого часу.

buh016205 Штатное расписание / buh016206 Штатний розпис.

buh016217 Правила внутреннего трудового распорядка / buh016218 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh016225 Сменный график работы / buh016226 Змінний графік роботи.

buh016227 Работа в ночное время / buh016228 Робота в нічний час.

buh016241 Индексация зарплаты / buh016242 Індексація зарплати.

buh016243 Декретный отпуск по беременности и родам / buh016244 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh016257 Уведомление о приеме на работу / buh016258 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh016221 Классификатор профессий (Украина) / buh016222 Класифікатор професій.

buh016209 Расчет отпускных / buh016210 Розрахунок відпускних.

buh016211 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh016212 Компенсація за невикористану відпустку.

buh016215 Расчет больничного / buh016216 Розрахунок лікарняних.

buh016251 График сменности / buh016252 Графік змінності.