БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Заповнення Додатку 1.5 — V. Відшкодування вартості поховання потерпілого і пов’язаних із цим ритуальних послуг до Заяви-розрахунку у ФСС

Реклама

Тема: Заява-розрахунок до ФСС.

№ графи Найменування графи Як заповнювати
2 - 4 Прізвище
Ім’я
По батькові
Прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи
5 № страхового свідоцтва
(ідентифікаційний номер) або
серія та номер паспорта
Зазначається номер страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер, дані паспорта
6 - 7 Дані акта про нещасний випадок або профзахворювання Наводиться дата і номер акта
8 - 9 Свідоцтво про смерть Зазначається серія і номер свідоцтва про смерть
10 Витрати Фонду (сума в гривнях з копійками) Сума для відшкодування ФСС на підставі наданих документів, що підтверджують здійснення родичами потерпілого (іншими особами) відповідних витрат на день поховання.
Сума визначається в граничних розмірах витрат на поховання і ритуальних послуг, що діяли на день поховання для Фонду

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh009402 Лікарняні / buh009401 Больничные

buh009414 Допомога по вагітності та пологах / buh009413 Пособие по беременности и родам

buh009406 Лікарняний під час відпустки / buh009405 Больничный во время отпуска

buh009408 Лікарняний по догляду за дитиною / buh009407 Больничный по уходу за ребенком

buh009412 Страховий стаж / buh009411 Страховой стаж

buh009404 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh009403 Декретный отпуск по беременности и родам

buh009416 Розрахунок лікарняних / buh009415 Расчет больничного

buh009418 Розрахунок декретних / buh009417 Расчет декретных

buh009419 Облік лікарняних, проводки / buh009420 Учет больничных, проводки