БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Заповнення Додатку 1.3 — ІІІ. "Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності в результаті нещасного випадку або профзахворювання" до Заяви-розрахунку у ФСС

Реклама

Тема: Заява-розрахунок до ФСС.

№ графи Найменування графи Як заповнювати
2 - 4 Прізвище
Ім’я
По батькові
Прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи
5 № страхового свідоцтва
(ідентифікаційний номер) або
серія та номер паспорта
Зазначається номер страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер) або серія і номер паспорта
6 Основне місце роботи — 1;
сумісництво — 2;
ФОП — 3;
ЦПХ — 4
Проставляємо вид відносин, у яких перебуває застрахована особа зі страхувальником. Так, наприклад, якщо допомога призначається за основним місцем роботи, проставляємо «1», якщо за сумісництвом — «2»
7 - 8 Дані акта про нещасний випадокабо профзахворювання Зазначається дата і номер акта про нещасний випадок або профзахворювання
9 - 10 Дані листка непрацездатності Серія і номер листка непрацездатності [Примітка: у випадку з електронним лікарняним серію не вказуєте]
11 Причина непрацездатності Причина непрацездатності (має бути позначена (підкреслена) в лікарняному листі у відповідній графі бланка):
2 — професійне захворювання та його наслідки;
4 — нещасний випадок на виробництві та його наслідки [примітка: дивіться Причини непрацездатності (електронні лікарняні) >>]
12 - 13 Період непрацездатності Відображається період тимчасової непрацездатності: з якої по яку дату (включно)
14 - 15 Витрати Фонду Зазначається кількість днів непрацездатності, оплачуваних Фондом, і витрати (сума) Фонду на їх оплату

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh009202 Лікарняні / buh009201 Больничные

buh009214 Допомога по вагітності та пологах / buh009213 Пособие по беременности и родам

buh009206 Лікарняний під час відпустки / buh009205 Больничный во время отпуска

buh009208 Лікарняний по догляду за дитиною / buh009207 Больничный по уходу за ребенком

buh009212 Страховий стаж / buh009211 Страховой стаж

buh009204 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh009203 Декретный отпуск по беременности и родам

buh009216 Розрахунок лікарняних / buh009215 Расчет больничного

buh009218 Розрахунок декретних / buh009217 Расчет декретных

buh009219 Облік лікарняних, проводки / buh009220 Учет больничных, проводки