БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Заповнення Додатку 1.2 — "ІІ. Допомога на поховання" до Заяви-розрахунку у ФСС

Реклама

Тема: Заява-розрахунок до ФСС.

№ графи Найменування графи Як заповнювати
2 - 4 Прізвище,
ім’я
по батькові
Прізвище, ім'я, по батькові застрахованої особи одержувача допомоги на поховання.
Нагадаємо, що на підставі ст. 20, 27 Закону № 1105 допомога на поховання за рахунок коштів ФСС видається членам сім'ї застрахованої особи, яка померла, або іншим юридичним або фізичним особам, які здійснюють похорони (крім випадків поховання пенсіонерів, безробітних і осіб, які померли від нещасних випадків на виробництві).
Увага! Графи 2 — 4 не заповнюємо, якщо поховання здійснювала юридична особа
5 № страхового свідоцтва
(ідентифікаційний номер) або
серія та номер паспорта
Вказуємо номер страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер) одержувача допомоги на поховання. Для застрахованих осіб, які за релігійними переконаннями відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку в паспорті, зазначають паспортні дані
6 - 8 Прізвище,
ім’я
по батькові
Прізвище, ім’я, по батькові померлого
9 - 10 Свідоцтво про смерть Вказується серія і номер свідоцтва про смерть
11 Витрати Фонду (сума в гривнях з копійками) Вказємо суму допомоги на поховання застрахованої
особи.

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh009102 Лікарняні / buh009101 Больничные

buh009114 Допомога по вагітності та пологах / buh009113 Пособие по беременности и родам

buh009106 Лікарняний під час відпустки / buh009105 Больничный во время отпуска

buh009108 Лікарняний по догляду за дитиною / buh009107 Больничный по уходу за ребенком

buh009112 Страховий стаж / buh009111 Страховой стаж

buh009104 В скільки тижнів йдуть в декретну відпустку? / buh009103 Декретный отпуск

buh009116 Розрахунок лікарняних / buh009115 Расчет больничного

buh009118 Розрахунок декретних / buh009117 Расчет декретных

buh009119 Облік лікарняних, проводки / buh009120 Учет больничных, проводки