БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Заповнення Додатку 1.1 — "I. Матеріальне забезпечення" до Заяви-розрахунку у ФСС

Реклама

Тема: Заява-розрахунок до ФСС.

№ графи Найменування графи Як заповнюється графа
2 - 4 Прізвище
Ім’я
По батькові

Зазначаються повністю прізвище, ім’я і по батькові застрахованої особи
відповідно до першої сторінки її паспорта.

Для застрахованих осіб-іноземців — згідно із засвідченим у
встановленому законодавством України порядку перекладу українською
мовою паспортного документа

5 № страхового
свідоцтва
(ідентифікаційний
номер) або серія та
номер паспорта
Зазначаємо номер страхового свідоцтва про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі — страхове свідоцтво) працівника.
За відсутності у застрахованої особи страхового свідоцтва допускається
заповнення ідентифікаційного номера фізичної особи.
Згідно з п. 7 Порядку № 1306 номер страхового свідоцтва
також повинен збігатися з ідентифікаційним номером фізичної особи.
Для застрахованих осіб, які за релігійними переконаннями відмовилися
від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку в
паспорті, зазначають паспортні дані у форматі БКNNXXXXXX, де «БК» —
константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN» — дві
букви серії паспорта; «XXXXXX» — шість цифр номера паспорта (з
провідними нулями). ID-паспорт — у форматі ПХХХХХХХХХ, де «П» —
константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; ХХХХХХХХХ
— дев’ять цифр номера паспорта у форматі пластикової картки.
Відсутність страхового свідоцтва не позбавляє працівника права
на отримання допомоги за рахунок коштів ФСС
6 Основне місце роботи — 1;
сумісництво — 2;
ФОП — 3;
ЦПХ — 4
Обирається вид відносин, діяльності, у яких перебуває застрахована
особа із страхувальником. Якщо допомога призначена:
• за основним місцем роботи, проставляємо «1»;
• за місцем роботи за сумісництвом (у тому числі внутрішнім) — «2».
Якщо на допомогу претендує особа-підприємець, зазначаємо «3».
Якщо допомога призначена особі, з якою укладено договір ЦПХ,
зазначаємо «4».
Зауважте, у випадку призначення допомог на одному підприємстві за
основним місцем роботи, за внутрішнім сумісництвом, за ЦПХ договором
у Заяві-розрахунку заповнюємо окремі рядки. Це пов’язано з тим, що допомоги у цьому випадку призначаються окремо
7 - 9 Дані листка
непрацездатності:
серія, номер,
первинний (1),
продовження (2)
Зазначається серія [Примітка: у випадку з електронним лікарняним серію не вказуєте] і номер листка непрацездатності, дубліката.
Якщо в лікарняному листі підкреслено «Первинний» до графи 9
проставляється «1», «Продовження листка №» — «2»
10 Причина
непрацездатності
Причина непрацездатності (має бути позначена (підкреслена) в
лікарняному листі у відповідній графі бланка):
1 — загальне захворювання;
3 — захворювання в результаті аварії на ЧАЕС;
5 — невиробничі травми;
6 — контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство;
7 — санаторно-курортне лікування;
8 — вагітність та пологи;
9 — ортопедичне протезування;
10 — догляд [примітка: дивіться Причини непрацездатності (електронні лікарняні) >>]
11 - 12 Період
непрацездатності
Зазначаємо, з якої по яку дату включений був непрацездатний працівник
(з урахуванням днів хвороби, що оплачуються роботодавцем). Якщо
лікарняний лист оплачується повністю за рахунок роботодавця
(працівник непрацездатний 5 каледарних днів чи менше), то дані про
такий лікарняний лист у Заяві-розрахунку потрапити не повинні
13 - 14 Кількість днів, що
підлягають оплаті
У графі 13 відображається загальна кількість календарних днів
тимчасової непрацездатності, що підлягають оплаті: за рахунок коштів
ФСС і за рахунок коштів роботодавця, а також дні відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами.
У графі 14 відображається та кількість днів тимчасової непрацездатності,
що підлягають оплаті тільки за рахунок коштів ФСС, і дні відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами
15 - 16 Сума (у гривнях з
копійками)
До графи 15 вноситься загальна сума нарахованих застрахованій особі
лікарняних, у тому числі за рахунок роботодавця, і сума нарахованих
декретних.
До графи 16 — у тому числі сума лікарняних (декретних) за рахунок
коштів ФСС
17-18 У тому числі за
пільгою
постраждалим на
ЧАЕС за рахунок
коштів Фонду
У графі 17 зазначається кількість днів, за які допомога нарахована на
пільгових умовах особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Наприклад, маються на увазі пільги, передбачені:
• п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону № 1105 — допомога по тимчасовій
непрацездатності виплачується в розмірі 100 % середньої зарплати
(доходу) — застрахованим особам, які відносяться до 1 — 3 категорій осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків
або особі, яка їх замінює і доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка
постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
• ч. 1 ст. 25 Закону № 1105 — жінкам, які відносяться до 1 — 3 категорій
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога
по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів
зазначеної відпустки (90 — до пологів і 90 — після пологів);
• ч. 2 ст. 25 Закону № 1105 — допомога по вагітності та пологах
виплачується особі, яка віднесена до 1 — 3 категорії осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, усиновила дитину протягом двох
місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за
період з дня усиновлення і до закінченя 90 календарних днів.
У графі 18 ставляться суми таких витрат.
Що стосується зазначення в цих графах днів і сум, нарахованих на інших
пільгових умовах особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, чекаємо додаткових роз'яснень від ФСС
19 Номер посвідчення
(ЧАЕС)
Проставляємо номер посвідчення особи, яка має статус постраждалої від
наслідків аварії на ЧАЕС
20 Дата направлення на
МСЕК (за наявності)
Ця графа заповнюється тільки у разі направлення документів на МСЕК
для встановлення інвалідності.
Нагадаємо, що день направлення документів на МСЕК не оплачується. З
цих міркувань у додатку 1.1 Заяви-розрахунку потрібно її виділення в
окремій графі.
У лікарняному листі «Дата направлення на МСЕК» виділена окремою
графою
21 Страховий стаж (у
повних місяцях)
Загальний
Зазначається загальний страховий стаж застрахованих осіб у повних
місяцях. Інформація зазначається і за особами, яким нарахована
допомога по тимчасовій непрацездатності, і за особами, які отримують
допомогу по вагітності та пологах.
Однак потрібна вона буде тільки для перевірки застосування так званої
«процентовки» виплат по тимчасовій непрацездатності залежно від
загального страхового стажу особи, передбачених ст. 24 Закону № 1105.
Правильно визначити цей стаж (на момент настання страхового випадку)
повинен відділ кадрів.
Його кадровики дізнаються так:
1) за періоди роботи застрахованої особи до 01.01.2011 р. — з трудової
книжки працівника;
2) з 01.01.2011 р. — так:
• якщо працівник працював після 01.01.2011 р. тільки у того ж
роботодавця, який оплачує йому лікарняний, то страховий стаж такого
працівника визначається на підставі даних персоніфікованого обліку, а
саме — ЄСВ-звіту або довідки за формою ОК-7 (роботодавець за період
роботи працівника у нього ж може взяти її самостійно);
• якщо працівник після 01.01.2011 р. працював ще й в інших роботодавців,
то за періоди роботи в інших роботодавців працівникові для
підтвердження страхового стажу потрібно надати відомості про нього
шляхом надання довідки за формою ОК-7
22 Страховий стаж (у
повних місяцях)
За останні 12 місяців
Зазначається страховий стаж за останні 12 місяців (у повних місяцях).
Інформація потрібна для обліку застосування обмежень (при розрахунку
лікарняних і декретних), передбачених ч. 4 ст. 19 Закону № 1105, коли
страховий стаж особи за останні 12 місяців перед настанням страхового
випадку не перевищує 6 місяців.
Для визначення цього стажу потрібно використати:
• дані довідки ОК-7: за період роботи у цього ж роботодавця він (як
страхувальник) може отримати її самостійно (не через працівника); за
періоди роботи в іншого роботодавця (роботодавців) довідку бере
працівник;
• дані поданих звітів з ЄСВ за період, який працівник працював у вас

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh009002 Лікарняні / buh009001 Больничные

buh009014 Допомога по вагітності та пологах / buh009013 Пособие по беременности и родам

buh009006 Лікарняний під час відпустки / buh009005 Больничный во время отпуска

buh009008 Лікарняний по догляду за дитиною / buh009007 Больничный по уходу за ребенком

buh009012 Страховий стаж / buh009011 Страховой стаж

buh009004 У скільки тижнів йдуть у декретну відпустку? / buh009003 Декретный отпуск

buh009016 Розрахунок лікарняних / buh009015 Расчет больничного

buh009018 Розрахунок декретних / buh009017 Расчет декретных

buh009019 Облік лікарняних, проводки / buh009020 Учет больничных, проводки