Часто задаваемые вопросы...
 

Лист ДФС № 2363/6/99-99-19-03-02-15 вiд 04.02.2016 Питання складання податкових накладних та їх реєстрації в ЄРПН

Теми: ПДВ (НДС), Податкова накладна (Налоговая накладная), Розрахунок коригування до податкової накладної (Расчет корректировки к налоговой накладной), Електронне адміністрування ПДВ (Электронное администрирование НДС), Декларація з ПДВ (Декларация по НДС), Реєстрація в єдиному реєстрі (Регистрация в едином реестре налоговых накладных).

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку з питань практичного застосування норм Податкового кодексу України та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Питання 1. Щодо порядку формування податкового кредиту з ПДВ на підставі податкової накладної, якщо електронний цифровий підпис, що накладається на таку податкову накладну при її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), та ініціали і прізвище особи, яка її склала, належать різним особам.

Пунктом 201.1 статті 201 ПКУ визначено, що платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН.

Форма і Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957.

Правила реєстрації податкових накладних в ЄРПН встановлені Порядком ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246 (далі - Порядок № 1246).

Згідно з пунктом 5 Порядку № 1246 постачальник (продавець) складає податкову накладну та/або розрахунок коригування у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому в установленому порядку, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Після складення податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб постачальника.

Для делегування права підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування іншій посадовій особі платник податку отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає контролюючому органові за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи.

Відповідно до пункту 13 Порядку № 1246 платник податку за окремим запитом може отримувати з ЄРПН інформацію щодо податкової накладної та/або розрахунку коригування у формі витягу, який, зокрема, містить відомості про прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка склала податкову накладну/розрахунок коригування.

Отже, з урахуванням встановлених правил заповнення та реєстрації податкових накладних електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, та ініціали і прізвище особи, яка склала податкову накладну, повинні належати одній особі, якій делеговано право підпису податкових накладних.

Разом з тим невідповідність електронного цифрового підпису, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, ініціалам і прізвищу особи, яка склала податкову накладну, не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною.

Звертаємо увагу, що з 01.01.2016 Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" внесено зміни до статті 210 ПКУ, згідно з якими у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Питання 2. Щодо помилкового складання та реєстрації в ЄРПН зайвої податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг (складання двох податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг). У випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг (складання двох податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг) та реєстрації їх в ЄРПН платник податку, з метою виправлення допущеної помилки, має право згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ, скласти розрахунок коригування до помилкової (другої) податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг з дотриманням визначених термінів реєстрації.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, що застосовувався до кінця 2015 року, був затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 (далі - Порядок № 966).

До податкової декларації з ПДВ вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Отже, в податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній та/або розрахунку коригування. З огляду на зазначене, обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій (другій) податковій накладній та/або розрахунку коригування, не підлягають відображенню в декларації.

Питання 4. Щодо дати отримання отримувачем (покупцем) розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, яка зазначається в графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ.

Згідно з підпунктом 9 пункту 3 та підпунктом 5 пункту 4 розділу V Порядку № 966, подання додатка 1 до податкової декларації з ПДВ "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)" (далі - додаток 1 до декларації) є обов'язковим при заповненні рядків 8.1 - 8.2.3, 8.4 - 8.4.2, 16.1 - 16.1.6 податкової декларації з ПДВ.

Відповідно до форми додатка 1 до декларації у разі коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту згідно зі статтею 192 ПКУ у графі 7 таблиць 1, 2, 3 зазначається дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, то суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Пунктом 3 Порядку № 1246 визначено, що розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу (покупцю) - платникові податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем), якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь такого постачальника (продавця) або коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суми компенсації;

отримувачем (покупцем), якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця).

Тобто, якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 до декларації зазначається дата отримання покупцем розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН.

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня (абзац четвертий пункту 201.10 статті 201 ПКУ).

З метою отримання продавцем зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в ЄРПН та отриманим продавцем. Таким чином, дата реєстрації розрахунку коригування відповідає даті отримання цього розрахунку продавцем.

Отже, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 до декларації зазначається дата отримання розрахунку коригування продавцем.

Щодо питання 3 та 5 звернення повідомляємо, що згідно з пунктом 5 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, облік (нумерація) складених податкових накладних ведеться платником ПДВ у довільних формі та порядку. Не допускається складання платником ПДВ за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером. Відповідно до пункту 9 Порядку № 1246 факт реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами є однією з причин відмови у прийнятті податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації в ЄРПН.

Додатково зазначаємо, що інформації, викладеної у питаннях 3 та 5 звернення, недостатньо для надання детальної відповіді. Отже, з метою надання належної відповіді на вказані питання пропонуємо платнику податку звернутися до контролюючого органу з детальним описом ситуації.

Голова

Р. М. Насіров

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2021 Бухучет buhoblik.org.ua