Часто задаваемые вопросы...
 

Лист ДФС від 12.03.2016 № 5375/6/99-99-19-02-02-15: питання декларації з податку на прибуток, коригувань фінансового результату

Теми: Декларація з податку на прибуток (Декларация налога на прибыль), Налог на прибыль (Податок на прибуток).

Державна фіскальна служба України розглянула листи з окремих питань оподаткування податком на прибуток підприємств та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Щодо відображення у податковій декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) за 2015 рік щомісячних авансових внесків.

Прийнята Законом України від 28 грудня 2014 року №71–VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» редакція розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу, яка набрала чинності 01.01.2015, не містить норм щодо консолідованої сплати податку на прибуток та не визначає відокремлені підрозділи юридичної особи окремими платниками цього податку.

Враховуючи наведене, відокремлені підрозділи не зобов’язані були визначати щомісячні авансові внески у Декларації за 2014 рік для їх сплати у березні 2015 року – травні 2016 року.

При цьому щомісячні авансові внески, визначені у Декларації відокремленим підрозділом за 2013 рік, підлягали сплаті, у тому числі у січні – лютому 2015 року, та могли бути зараховані у зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток у його Декларації за 2014 рік.

Необхідно зазначити, що 1 грудня 2015 року набрав чинності наказ Мінфіну від 20.10.2015 № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Мін’юсті 11.11.2015 за № 1415/27860 (далі – наказ №897).

У зв’язку із відміною консолідованої сплати податку на прибуток підприємствами, які мають філії, втратив чинність наказ Мінфіну від 28.01.2013 № 39 «Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток». Відповідно з 2015 року не передбачено подання Декларації, яка раніше мала тип «Консолідована».

Враховуючи зазначене, у разі невідображення у податковій звітності за 2014 рік зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток на суму сплачених щомісячних авансових внесків у січні – лютому 2015 року (як відокремленим підрозділом – у розрахунку податкових зобовязань щодо сплати консолідованого податку на прибуток, так і юридичною особою – у податковій декларації), таке зменшення рекомендуємо відобразити платником податку – юридичною особою у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік.

У такому випадку відображення щомісячних авансових внесків, сплачених платником консолідованого податку у січні – лютому 2015 року за місцезнаходженням філій у декларації за результатами дільності за 2015 рік платника податку – юридичної особи, необхідно здійснювати за новою формою Декларації, затвердженою наказом № 897.

Сума платежів, на які зменшується нарахована сума податку на прибуток, визначається у додатку ЗП до Декларації.

З метою зменшення суми податку на прибуток на суму сплачених у січні – лютому 2015 року авансових внесків за місцезнаходженням філій, рекомендуємо платнику податку на прибуток – юридичній особі відобразити такі авансові внески у рядку 16.1 додатка ЗП до Декларації за звітний (податковий) період – 2015 рік.

Щодо зарахування суми авансових внесків при виплаті дивідендів у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток.

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік. Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон № 909) вилучено абзац четвертий пункту 57.1 статті 57 розділу II Кодексу, яким передбачалася сплата щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств (1/12 нарахованої суми податку за попередній звітний (податковий) рік) та зменшення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств на суму сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов'язання з цього податку. З метою реалізації норми абзацу четвертого пункту 57.1 статті 57 розділу II Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2016 року, таке зменшення щомісячних авансів передбачалося відображати при розрахунку значення рядка 26 Декларації.

Разом з тим Кодексом встановлено, що сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік (підпункт 57.1 1.2 пункту 57.1 1 статті 57 розділу II Кодексу).

Тобто сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, що не врахована в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток за звітний період, у якому сплачена така сума авансових внесків, повинна враховуватися в рахунок зменшення податкового зобов'язання наступних звітних (податкових) періодів до її повного погашення.

При цьому не зараховані у зменшення податкового зобов'язання суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів станом на 01.01.2015 повинні враховуватися у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток у податковій декларації за 2015 рік та наступних звітних (податкових) періодах до повного їх погашення.

Враховуючи зазначене, рекомендуємо при розрахунку зменшення нарахованої суми податку в рядку 16.3.1 Додатка ЗП до рядка 16 ЗП Декларації за 2015 рік також враховувати залишок суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов'язання з цього податку станом на 01.01.2015, що відображена у рядку 13.5.2 Додатка ЗП до рядка 13 Декларації, поданої за 2014 рік.

При поданні Декларації платниками податку на прибуток підприємств, які будуть розраховувати зменшення нарахованої суми податку у Додатку ЗП з урахуванням залишку суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов'язання з цього податку станом на 01.01.2015, рекомендуємо подати доповнення до Декларації, передбачене пунктом 46.4 статті 46 розділу II Кодексу, з відповідним поясненням та зазначенням сум, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

Щодо самостійного виправлення помилок

Самостійне виправлення помилок здійснюється шляхом уточнення показників Декларації відповідно до статті 50 розділу II Кодексу, а саме: в уточнюючій декларації або у складі декларації за поточний звітний (податковий) період з поданням Додатка ВП.

Показники Додатка ВП до Декларації відображаються у двох таблицях:

показники таблиці 1 аналогічні показникам основної декларації та відображають дані виправлених показників за звітний (податковий) період, що уточнюється;

показники таблиці 2 відображають результати виправлення помилок, дані з яких переносяться до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Декларації.

Слід звернути увагу, що при самостійному виправленні помилок по щомісячних авансових внесках з податку на прибуток підприємств у рядку 36 Декларації зазначається сума збільшення або зменшення податкового зобов'язання з щомісячного авансового внеску у розрахунку за один календарний місяць.

У разі самостійного виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 1 січня 2015 року заповнюються показники таблиці 2, а у рядках таблиці 1 проставляються прочерки. Про зазначене вказує примітка 8 у Додатку ВП.

У разі самостійного виправлення помилок в уточнюючій декларації за звітні (податкові) періоди до 1 січня 2015 року платниками заповнюються рядки 27 - 28, 30 - 31, 32, 34 - 35, 36 та 38 - 39 Декларації, що відображають результат уточнення податкових зобов'язань.

Оскільки основні показники, що обраховуються для визначення об'єкта оподаткування за новими правилами, суттєво змінилися, то для самостійного виправлення помилок за новою формою за звітні (податкові) періоди до 1 січня 2015 року платники мають право скористатися нормами п. 46.4 ст. 46 розділу II Кодексу щодо подання доповнення до податкової декларації, яке може бути складено за довільною формою та буде використано контролюючим органом при аналізі показників такої Декларації. У такому разі платник зазначає про цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації, а доповнення до Декларації вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації.

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат, які відшкодовані за рахунок забезпечень.

Відповідно до п.п. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму витрат (крім оплати відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, сформованих відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Тобто, п.п. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу дозволяє зменшити фінансовий результат до оподаткування (включити до складу витрат) на суму витрат, які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, сформованих відповідно до правил бухгалтерського обліку (крім резерву на відпустки працівникам та резерву сумнівних боргів).

До 01.01.2015 витрати на формування резервів для відшкодування наступних (майбутніх) витрат не включались до складу витрат при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Враховуючи викладене, відповідно до п.п. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму витрат, які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, сформованих відповідно до правил бухгалтерського обліку до 01.01.2015 (крім резерву на відпустки працівникам та резерву сумнівних боргів), та на суму коригування (зменшення) таких резервів та забезпечень, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Щодо різниць для коригування фінансового результату до оподаткування.

Згідно з п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Різниці, що виникають при формуванні резерву сумнівних боргів визначено п. 139.2 ст. 139 Кодексу.

Так, відповідно до положень п.п. 139.2.1 п.139.2 ст.139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Крім того, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів.

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу наведено у п.п.14.1.11 п.14.1 ст.14 Кодексу.

Згідно з п.п. 139.2.2 п.139.2 ст.139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

У разі часткового погашення дебіторської заборгованості платник податку формує різницю відповідно до п. 139.2 ст. 139 Кодексу, на яку зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму коригування резерву сумнівних боргів (зменшення) у межах суми коригування, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відображення такої різниці здійснюється у рядку 2.2.3 додатка РI «Різниці» до рядка 03 РІ Декларації.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2021 Бухучет buhoblik.org.ua