Найчастіші питання / відповіді...
 

Лист МГУ ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників від 29.10.2015 р. № 24312/10/28-10-06-11 Щодо податку на прибуток та штрафів, пені, інфляційних втрат

Тема: Податок на прибуток (Налог на прибыль).

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист та в межах своїх повноважень згідно п. 52.4 ст. 52 Податкового кодексу України повідомляє наступне.

Згідно положень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) в редакції до 01.01.2015 року суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду відносяться до інших доходів. Зокрема пунктом 137.13 статті 137 Кодексу визначено, що суми штрафів та/або неустойки чи пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, включаються до складу доходів платника податку за датою їх фактичного надходження.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу в редакції з 01.01.2015 року об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Розділом III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по штрафах, пені, неустойці.

Згідно з п. 3 розд. I Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73, доходами вважається збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Згідно п. 5 наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290, зі змінами та доповненнями, "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Також відповідно до п. 18 Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18) дохід визнається тільки коли є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, пов'язаних з операцією. У деяких випадках цієї ймовірності може не бути до отримання компенсації або до усунення невизначеності.

Таким чином, нараховані згідно рішень суду, але не отримані фактично, суми 3 % річних, інфляційних втрат, пені та штрафів боржникам за прострочення виконання грошових зобов'язань до 2015 року включаються до складу доходів платника податку за датою їх фактичного надходження, починаючи з 2015 року суми штрафів та/або неустойки чи пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, включаються до складу доходів платника податку згідно з Положеннями (стандарту) бухгалтерського обліку.

Інший порядок щодо застосування розділу III Кодексу в частині визначення об'єкта оподаткування податку на прибуток по зазначених у запиті питань, податковим законодавством не передбачено.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua