Часто задаваемые вопросы...
 

Приклад заповнення декларації про доходи за 2015 рік особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)) та одночасно здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування

Теми: ПДФО (НДФЛ), Декларація про доходи (Декларация о доходах).

Приклад. Протягом 2015 р. арбітражним керуючим від провадження незалежної професійної діяльності отримано загальний дохід у сумі 1 239 618, 30 грн. та понесено витрати у сумі 124 997, 48 грн., у тому числі на сплату єдиного внеску в сумі 81 866,30 грн.

Крім того, арбітражний керуючий одночасно здійснює підприємницьку діяльність (надає власне нерухоме майно в оренду), від якої отримано загальний дохід у сумі 644 365,50 грн. та понесено витрати в сумі 165 966,89 грн., у тому числі на сплату єдиного внеску — 81 866,33 грн. У звітному році у вересні 2015 р. підприємець не працював, тому кількість місяців, протягом яких він працював, становить 11 місяців.

Чинним законодавством України не заборонено фізичній особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність, займатися підприємницькою діяльністю, не забороненою законом та відмінною від незалежної професійної діяльності. Така особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа — підприємець із ознакою того,
що вона здійснює незалежну професійну діяльність.

Заповнення Декларації фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)) та одночасно здійснює підприємницьку
діяльність на загальній системі оподаткування, має деякі особливості.

Одним із нововведень нової форми Декларації є визначення категорії платника податків, тому фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та одночасно здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, у рядку 8 розділу І Декларації проставляють позначку Х у клітинці «підприємець» (с. 52).

Для заповнення розділу ІI рекомендуємо спочатку заповнити додаток Ф4 до Декларації, для заповнення якого використовуємо Книгу обліку доходів та витрат.

Отже, при заповненні розділу I додатка Ф4 доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу I із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 коду
виду економічної діяльності згідно КВЕД, за здійснення якого одержано дохід.

У графі 4 зазначається сума отриманого доходу від провадження окремого виду підприємницької діяльності (сума одержаного доходу — 644 365,50 грн.), у графах 5 — 7 проставляється вартість документально підтверджених витрат у розмірі 165 966,89 грн., у тому числі сума сплаченого єдиного внеску — 81 866,33 грн.,
у графі 8 — сума чистого оподатковуваного доходу у розмірі 478 398,61 грн. (644 365,50 грн. — 165 966,89 грн).

Показник рядка «Усього» графи 8 розділу І додатка Ф4 до Декларації переноситься до графи 3 рядка 10.7 розділу ІІ Декларації.

Звертаємо увагу, що у графі 3 розділу ІІ Декларації відображається сума доходу без урахування витрат, тобто сума чистого доходу.

У кінці розділу І додатка Ф4 до Декларації обов'язково зазначається кількість місяців, протягом яких фізична особа — підприємець одержувала доходи від підприємницької діяльності (11 місяців).

У рядку 1 розділу ІІ додатка Ф4 до Декларації зазначається розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу (478 398,61 грн. / 11 міс. = 43 490,78 грн.), у рядку 2 — сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п. 167.1 ст. 167
розділу ІV Податкового кодексу (для доходу, отриманого фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, у 2015 р. — 1 218 × 10=12 180, тобто у рядку 2 зазначаємо різницю між показником
рядка 1 і цифрою 12 180 (31 310,78 грн. (43 490,78 грн. — 12 180 грн.)).

У рядку 3 зазначається сума податку на доходи фізичних осіб — підприємців у розмірі 88 980,72 грн. (15% × (43 490,78 грн. — 31 310,78 грн.) + 20% × 31 310,78 грн.) × 11 міс.), у рядку 4 — загальна річна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний період (74 060,80 грн.).

У рядку 5.1 зазначається сума податку на доходи фізичних осіб — підприємців, що підлягає сплаті до бюджету у разі, якщо за результатами остаточного розрахунку отримується додатне значення суми податку (88 980,72 грн. — 74 060,80 грн. = 14 919,92 грн.), у рядку 5.2 — 0 грн. Показник рядка 5.2 переноситься до рядка 21 розділу ІV Декларації.

У рядку 6 зазначається 0.

Тобто для фізичних осіб — підприємців під час заповнення рядка 6 не виникає обов'язку розрахунку квартальних авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб.

У рядку 7.1 — cума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року, в розмірі 7 175,98 грн. (478 398,61 × 1,5%) та переноситься до графи 7 рядка
10.7 розділу ІІ Декларації.

Доходи, отримані від провадження незалежної професійної діяльності, відображаються в розділі ІІI додатка Ф4 до Декларації із зазначенням у графі 2 назви (арбітражний керуючий) та у графі 3 — коду виду незалежної професійної діяльності згідно з КВЕД (70.22).

Заповнюємо розділ ІІІ додатка Ф4 до Декларації, у графі 4 якого зазначається сума одержаного доходу
від провадження незалежної професійної діяльності (1 239 618,30 грн.), у графах 5 — 7 — вартість витрат у розмірі 124 997,48 грн., у тому числі сума сплаченого єдиного внеску — 81 866,30 грн., у графі 8 — сума
чистого оподатковуваного доходу в розмірі 1 114 620,82 грн. (1 239 618,30 грн. — 124 997,48 грн.).

Показник рядка «Усього» графи 8 розділу ІІІ додатка Ф4 до Декларації переноситься до графи 3 рядка 10.8 розділу ІI Декларації.

Показники рядка «Усього» граф 4, 6, 7, 8 та 9 Книги обліку доходів та витрат повинні збігатися з показниками
рядка «Усього» граф 4, 5, 6, 7 та 8 розділу ІІІ додатка Ф4 до Декларації відповідно.

Кількість місяців, протягом яких фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одержувала
доходи в ід незалежної д іяльності, — 11.

У рядку 8 розділу ІV додатка Ф4 до Декларації зазначається 101 329,16 грн. (1 114 620,82 грн./11 міс.).

У рядку 9 зазначається різниця між показником рядка 8 і цифрою 12 180 (для доходу, отриманого фізичними
особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність): 89 149,15 грн. (101 329,16 грн. — 12 180 грн.), у рядку 10 — 216 225,13 грн. (15% × × (101 329,16 грн. — 89 149,15 грн.) + 20% × 89 149,15 грн.) × 11 міс., у рядку 11.1 — 216 225,13 грн.

Показник рядка 11.1 переноситься до графи 6 рядка 10.8 Декларації, у рядку 12.1 — сума військового збору
в розмірі 16 719,31 грн. (1 114 620,82 грн. × 1.5%).

Показник рядка 12.1 розділу ІІІ додатка Ф4 до Декларації переноситься до графи 7 рядку 10.8 Декларації.
Після цього повертаємося до розділу ІI Декларації і переносимо показник рядка «Усього» графи 8 розділу
І додатка Ф4 до Декларації до графи 3 рядка 10.7 розділу ІI Декларації.

У рядку 10.7 Декларації зазначаємо суму чистого доходу (за мінусом витрат і суми сплаченого єдиного
внеску) — 478 398,61 грн.

У графі 6 рядка 10.7 Декларації зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті
до бюджету, яка переноситься з рядка 5.1 розділу ІІ додатка Ф4 до Декларації (14 919,92 грн.), у графі 7
рядка 10.7 Декларації — сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься
з рядка 7.1 розділу ІІ додатка Ф4 до Декларації (7 175,98 грн.), у графі 6 рядка 10.8 Декларації — сума
податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 11.1 розділу
ІІ додатка Ф4 до Декларації (216 225,13 грн.), у графі 7 рядка 10.8 Декларації — сума військового
збору, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 12.1 розділу ІІ додатка Ф4 до Декларації
(16 719,31 грн.).

У рядку 10 зазначається загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного
доходу, що розраховується як сума значень рядків 10.1 — 10.9 Декларації (478 398,61 грн. + 1 114 620,82 грн. = 1 593 019,43 грн.).

Графи 6 та 7 рядка 10 Декларації заповнюються відповідно сумарним значенням граф 6 та 7 рядків
10.1 та 10.9 Декларації (графа 6 рядка 10 декларації + 14 919,92 грн. + 216 225,13 грн. = 231 145,05 грн.;
графа 7 рядка 10 декларації 7 175,98 грн. + 16 719,31 грн. = 23 895,29 грн.).

У рядку 12 Декларації зазначається сумарний підсумок усіх видів доходів, отриманих платником податку
протягом звітного року (загальна сума річного доходу — 1 593 019,43 грн.).

Для заповнення розділу ІV Декларації показник із графи 6 рядка 10 розділу ІІ Декларації переноситься
до рядка 18 розділу ІV Декларації (231 145,05 грн.), і в разі відсутності показників у рядках 19 — 22 розділу
ІV Декларації — дублюється у рядку 23.1 розділу ІV Декларації (231 145,05 грн.).

Показник із графи 7 рядка 10 розділу ІІ Декларації переноситься до рядка 24.1 розділу ІV Декларації
(23 895,29 грн.). 

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2021 Бухучет buhoblik.org.ua