Найчастіші питання / відповіді...
 

Приклад заповнення декларації про доходи за 2015 рік підприємцем на загальній системі оподаткування

Теми: ПДФО (НДФЛ), Декларація про доходи (Декларация о доходах).

Приклад. Фізична особа — підприємець здійснює оптову торгівлю квітами та рослинами (КВЕД 46.22). Протягом 2015 р. вона отримала загальний дохід у сумі 280 000 грн. та понесла витрати у сумі 173 600 грн. (а саме на придбання товарно-матеріальних цінностей — 130 200 грн.; на оплату праці найманих працівників — 36 920,81 грн.; на інші витрати — 6479,19 грн.). У звітному році фізична особа — підприємець працювала 12 місяців.

Заповнюємо додаток Ф4 до декларації, в розділі I якого доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу I із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід (Оптова торгівля квітами та рослинами КВЕД 46.22).

У графі 4 зазначається сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності (280 000 грн.).

У графах 5 — 7 зазначається вартість документально підтверджених витрат (173 600 грн.).

У графі 8 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу — 106 400 грн. (280 000 грн. – 173 600 грн.). 

Показники рядка «Усього» граф 4, 6, 7, 8 та 9 Книги обліку доходів та витрат повинні збігатись з показниками рядка «Усього» граф 4, 5, 6, 7 та 8 розділу І додатку Ф4 до декларації відповідно.

Показник рядка «Усього» графи 8 розділу І додатку Ф4 до декларації відображається у графі 3 рядка 10.7 розділу ІІ Декларації.

Звертаємо увагу, що у графі 3 розділу ІІ декларації відображається сума доходу без урахування витрат, тобто сума чистого доходу.

У розділі ІІ додатку Ф4 до декларації особа здійснює остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб з доходу, отриманого від підприємницької діяльності, за звітний податковий рік, розраховує авансові платежі з цього податку на наступний звітний рік та визначає суму військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами звітного року.

У кінці розділу І додатку Ф4 до декларації обов'язково зазначається кількість місяців, протягом яких фізична особа — підприємець одержувала доходи від підприємницької діяльності (12 міс.).

У рядку 1 розділу ІІ додатку Ф4 до декларації зазначається сума середньомісячного річного оподатковуваного доходу 8 866,67 грн. (106 400 грн./12 міс.).

Оскільки сума середньомісячного річного оподатковуваного доходу не перевищує граничний розмір доходу, встановленого абзацом першим п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, рядок 2 дорівнює нулю.

У рядку 3 зазначається сума податку на доходи фізичних осіб — підприємців 15 960,0 грн. (15% × ( 8 866,67 грн. – – 0 грн.) + 20% × 0 грн.) × 12 міс.).

У рядку 4 зазначається загальна річна сума авансових платежів з податку на до ходи фізичних осіб за попередній звітний період (7 040 грн.).

У рядку 5.1 зазначається сума податку на доходи фізичних осіб — підприємців, що підлягає сплаті до бюджету —
8 920,0 грн. (15 960 грн. – 7 040 грн.). Зазначена сума відображається у графі 6 рядка 10.7 розділу ІІ декларації.

Зверніть увагу, що надміру сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому Податковим кодексом.

У рядку 6 зазначається 0.

Для фізичних осіб — підприємців під час заповнення рядка 6 не виникає обов'язку розрахунку квартальних авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб.

У рядку 7.1 зазначається cума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету 1 596,0 грн. (106 400 грн. × 1,5%) та відображається у графі 7 рядку 10.7 розділу ІІ декларації.

Далі переносимо показник рядка «Усього» графи 8 розділу І додатку Ф4 до декларації до графи 3 рядку 10.7 розділу ІI декларації (доходи, отримані фізичною особою — підприємцем 106 400 грн.).

У графі 6 рядку 10.7 декларації зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 5.1 розділу ІІ додатку Ф4 до декларації (8920 грн.).

У графі 7 рядку 10.7 декларації зазначається сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 7.1 розділу ІІ додатку Ф4 до декларації (1596 грн.).

У рядку 10 декларації зазначається загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума значень рядків 10.1 — 10.9 декларації.

У рядку 11.1 декларації зазначається сума доходів, отримана у І та ІІ кварталах 2015 р. від провадження підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування (93 870 грн.).

При цьому зауважимо, що у цьому рядку сума доходу проставляється довідково та не звільняє платника єдиного
податку від обов'язку подання декларації платника єдиного податку.

Отже, при заповненні рядка 11.1 декларації обов'язково подається декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця.

Графи 6 та 7 рядку 10 декларації заповнюються відповідно сумарним значення граф 6 та 7 рядків 10.1 та 10.9 декларації.

У рядку 12 декларації зазначається сумарний підсумок всіх видів доходів отриманих платником податку  протягом звітного року 200 270 грн. (106 400 грн. + 93870 грн.).

Для заповнення розділу ІV декларації показник із графи 6 рядка 10 розділу ІІ декларації переносимо до рядка 18 розділу ІV декларації (8920 грн.) і у разі відсутності показників у рядках 19 — 22 розділу ІV декларації дублюється у рядку 3.1 розділу ІV декларації.

Показник із графи 7 рядка 10 розділу ІІ декларації переносимо до рядку 24.1 розділу ІV декларації (1596 грн.).

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2021 Бухоблік - buhoblik.org.ua