Часто задаваемые вопросы...
 

Нова декларація про майновий стан і доходи з 17.11.2015

Теми: ПДФО (НДФЛ), Декларація про доходи (Декларация о доходах), Зразок заповнення декларації про доходи (Образец заполнения декларации о доходах).

(роз'яснення з "Вісника податкової служби" у вільному доступі)

З 17.11.2015 р. набрав чинності Наказ №859, яким затверджено нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — декларація).

Внесення змін до форми декларації насамперед обумовлено змінами в податковому законодавстві щодо поширення з 01.01.2015 р. на фізичних осіб норм оподаткування військовим збором та створення для платників податків найзручніших умов при заповненні декларації шляхом зменшення її обсягу.

Нова декларація об’єднує звітність з податку на доходи фізичних осіб та військового збору без запровадження додаткової звітності. Отже, фізичні особи за результатами 2015 р. подаватимуть декларацію, в якій крім визначених податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб визначатимуть податкові зобов’язання з військового збору.

Звертаємо увагу, що Законом № 71 внесено зміни до Податкового кодексу, згідно з якими фізичні особи, які отримали у 2015 р. доходи не від податкових агентів та іноземні доходи, повинні визначити свої зобов’язання щодо сплати військового збору за результатами звітного податкового року у декларації.

Оскільки зазначена форма декларації поширюється як на громадян, так і на фізичних осіб — підприємців (крім осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування) і на осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а строки подання для них різні, в новій декларації передбачено подання відомостей, до якої із вищеперелічених категорій слід віднести платника податків.

Ще одним із нововведень є зазначення платниками податків відомостей щодо отриманих доходів, які не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ст. 165 Податкового кодексу), та загальної річної суми доходу. Наприклад, фізична особа — підприємець застосовувала у першому півріччі спрощену систему оподаткування та отримала дохід у розмірі 100,0 тис. грн., у другому півріччі — загальну систему оподаткування та отримала дохід у розмірі 10,0 тис. грн., з них чистий оподатковуваний дохід — 5,0 тис. грн., інші доходи не отримувала.

При заповненні розділу ІІ декларації (приклад ст. 27) сума доходу на спрощеній системі оподаткування 100,0 тис. грн. зазначається в кол. 3 р. 11.1 та кол. 3 р. 11 «доходи, які не підлягають оподаткуванню». Сума оподатковуваного доходу, отримана на загальній системі оподаткування — 5,0 тис. грн., зазначається в кол. 3 р. 10.7 «доходи, отримані фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування». В кол. 3 р. 12 зазначається загальна сума отриманого доходу — 105,0 тис. грн.

Кількість додатків до декларації зменшено із семи до чотирьох. Тепер додатки заповнюються лише при отриманні доходів, які передбачають окремий розрахунок оподатковуваного доходу: при отриманні доходів від двох та більше податкових агентів, при операціях з інвестиційними активами, при отриманні іноземних доходів та самозайнятими особами.

Додатки за операціями з нерухомим/рухомим майном, успадкування [дивіться Податок на спадщину (Налог на наследство)] (дарування) та операціями з надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) не заповнюються. Інформація щодо отриманих доходів, відомості щодо утриманого (сплаченого) податку/збору та визначені податкові зобов’язання відображаються в декларації. Водночас відомості щодо нерухомого та/або рухомого майна, яке надається в оренду (суборенду), зазначаються у розділах 7 та 8 декларації.

Крім того, з метою подальшої автоматизації декларації в категоріях об’єктів нерухомого/рухомого майна тепер зазначаються не назви об’єктів, а номер, що відповідає категорії об’єкта.

Сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання, у зв’язку з використанням права на податкову знижку розраховується лише в розділі ІІІ декларації без заповнення додатка. При цьому не зазначаються реквізити документів, які підтверджують понесені витрати, а зазначаються категорії понесених витрат та загальна сума фактично здійснених протягом звітного податкового року витрат (рядки 13 та 14 декларації). Водночас з метою оперативного вирішення питання щодо повноти та правомірності задекларованої суми податкової знижки платникам податку пропонується разом з декларацією надавати копії первинних документів, що підтверджують право на знижку.

У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2015 р. згідно із Законом № 71 права платників податку на повернення податку на доходи фізичних осіб з бюджету за результатами перерахунку доходів від двох та більше податкових агентів у разі отримання доходів, що перевищують 120 мінімальних заробітних плат (пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу), додаток Ф1 декларації, за яким платник здійснює такий перерахунок, приведено у відповідність із нормами законодавства.

Розрахунок оподатковуваного доходу від провадження підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності здійснюється окремо за доходами в додатку Ф4 декларації.

Кожен додаток і декларація містять рядки для заповнення відомостей щодо розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

На виконання п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу в декларації також передбачено можливість уточнення показників за попередні звітні періоди. Виправлені показники доходів та податкових зобов’язань відображаються як у декларації, так і в додатках. Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки зазначаються в розділі V декларації окремо з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

 

Приклад заповнення розділу II декларації

Код рядка

ІІ. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) РОКУ
інформація в таблиці наводиться при отриманні зазначених доходів
та заповненні відповідних додатків)

Сума доходів
(грн, коп.)

Сума податку/збору (грн, коп.)

утриманого (сплаченого) податковим агентом

що підлягає сплаті самостійно

податок на доходи фізичних осіб

військовий збір

податок на доходи фізичних осіб

військовий збір

1

2

3

4

5

6

7

10

Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі: (рядок 10.1+рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4+ + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9)

5000,00

0,00

0,00

750,00

75,00

10.1

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами

       

×

10.2

Доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна [дивіться Податки з продажу квартири, нерухомості (Налог при продаже квартиры, недвижимости)]

         
10.3

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)3

         

10.4

Інвестиційний прибуток (додаток Ф2)

         

10.5

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна

         

10.6

Доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України (додаток Ф3)

 

×

×

   

10.7

Доходи, отримані фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (додаток Ф4)

5000,00

×

×

750,00

75,00

10.8

Доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток Ф4)

 

×

×

   

10.9

Інші доходи

         

11

Доходи, які не підлягають оподаткуванню, у тому числі:

100 000,00

×

×

×

×

11.1

Доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року

100 000,00

×

×

×

×

12

Загальна сума річного доходу (рядок 10 + рядок 11):

105 000,00

×

×

×

×

 

Приклад заповнення розділу II додатка Ф4 до декларації

Місяці, протягом яких фізичною особою — підприємецем одержано доходи від провадження підприємницької діяльності

Кількість

6 *

 

Код рядка

ІІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

Сума
(грн, коп.)

1

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу (графа 8 / кількість календарних місяців, протягом яких отримано такі доходи)

833,3

2

Сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п.167.1 ст.167 ПКУ (додатний результат різниці між значенням рядка 1 та граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п.167.1 ст.167 ПКУ)

0

3

Сума податку на доходи фізичних осіб ((15% × (рядок 1 – рядок 2) + 20% × рядок 2) × кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

750,00

4

Загальна річна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний період (рядок 6 додатку Ф4 попереднього звітного періоду x на кількість кварталів)

0

5

Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб:

х

5.1

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (додатне значення (рядок 3 – рядок 4))

750

5.2

сума надмірно сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з пп.177.5.3 п.177.5 ст.177 ПКУ (від’ємне значення (рядок 3 – рядок 4)) (значення вказується без знака «-»)

0

6

Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році (рядок 3 × 25%)

187,5

7

Розрахунки з бюджетом з військового збору:

х

7.1

Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року (загальна сума графи 8 розділу І x на ставку збору (1,5%))

75,00

* — зазначається кількість місяців, протягом яких платник податків здійснював діяльність на загальній системі оподаткування

Світлана Володимирова,начальник відділу адміністрування доходів громадян Управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб

Офіційне джерело: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/9119

Перелік використаних документів

  • Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
  • Закон № 71 — Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»
  • Наказ № 859 — наказ Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи»

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2020 Бухучет buhoblik.org.ua