БУХУЧЕТ: НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №3/2 заповнення Повідомлення про прийняття працівника на роботу ("Скасовуюче")

Приклад №3/2 - "скасовуюче" Повідомлення. Підприємець подав Повідомлення на працівника (дивіться приклад заповнення №1/2 >>). Але потім виявилося, що повідомлення складено помилково, або працівник не почав працювати.

Тож потрібно надати в ДПІ "скасовуюче" Повідомлення, сказавши ті ж самі дані на працівника, але над таблицею поставити відмітку в полі "скасовуюче", а не "початкове".

Щоб побачити, як виглядає Приклад №3/2 на правильному бланку Повідомлення, натисніть кнопку "Роздрукувати" (відкриється попередній перегляд).

Можете заповніти рядки Повідомлення з цього прикладу №3/2 своїми даними, а потім роздрукувати його для подання у ДПІ.

 

  Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 413

№ аркуша повідомлення

Повідомлення
про прийняття працівника на роботу

1. Код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**  
(найменування /прізвище, ім’я та по батькові страхувальника)

 2. Тип:  початкове скасовуюче

 3. По-
ряд-
ко-
вий
но-
мер
4. Ка-
тего-
рія
осо-
би*
5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта** 6. Прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи 7. Номер наказу або розпоряд-
ження про прийняття на роботу
8. Дата видання наказу або розпорядження про прийняття на роботу 9. Дата початку роботи
1 .. ..
2 .. ..
3 .. ..
4 .. ..
5 .. ..
6 .. ..
10. Дата формування повідомлення у страхувальника ..   11. Кількість заповнених рядків на аркуші
______________

* Категорія особи: 1 — наймані працівники з трудовою книжкою; 2 — наймані працівники без трудової книжки.

** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

12. Керівник        
МП (за наявності)   (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта **)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
             
13. Головний бухгалтер        
     (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**)   (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Важливі сторінки / Важные страницы:

CalcPovidomlPriklad3FOP30 Перевірки Держпраці / CalcPovidomlPriklad3FOP29 Проверки инспекции по труду

CalcPovidomlPriklad3FOP50 Трудовий договір / CalcPovidomlPriklad3FOP49 Трудовой договор

CalcPovidomlPriklad3FOP04 Індексація зарплати / CalcPovidomlPriklad3FOP03 Индексация зарплаты

CalcPovidomlPriklad3FOP02 Строки виплати зарплати / CalcPovidomlPriklad3FOP01 Сроки выплаты зарплаты

CalcPovidomlPriklad3FOP12 Компенсація за невикористану відпустку / CalcPovidomlPriklad3FOP11 Компенсация за неиспользованный отпуск

CalcPovidomlPriklad3FOP06 Штатний розпис / CalcPovidomlPriklad3FOP05 Штатное расписание

CalcPovidomlPriklad3FOP02 Табель обліку робочого часу / CalcPovidomlPriklad3FOP01 Табель учета рабочего времени

CalcPovidomlPriklad3FOP08 Приклад індексації заробітної плати / CalcPovidomlPriklad3FOP07 Пример индексации зарплаты

CalcPovidomlPriklad3FOP10 Розрахунок відпускних / CalcPovidomlPriklad3FOP09 Расчет отпускных

CalcPovidomlPriklad3FOP06 Таблиця індексації зарплати / CalcPovidomlPriklad3FOP05 Таблица индексации зарплаты

CalcPovidomlPriklad3FOP02 Лікарняні / CalcPovidomlPriklad3FOP01 Больничные

CalcPovidomlPriklad3FOP22 Класифікатор професій ДК 003:2010 / CalcPovidomlPriklad3FOP21 Классификатор профессий ДК 003:2010

CalcPovidomlPriklad3FOP10 Допомога по вагітності та пологах / CalcPovidomlPriklad3FOP09 Пособие по беременности и родам

CalcPovidomlPriklad3FOP44 Декретна відпустка по вагітності та пологах / CalcPovidomlPriklad3FOP43 Декретный отпуск по беременности и родам

CalcPovidomlPriklad3FOP58 Повідомлення про прийняття на роботу / CalcPovidomlPriklad3FOP57 Уведомление о приеме на работу

CalcPovidomlPriklad3FOP18 Правила внутрішнього трудового розпорядку / CalcPovidomlPriklad3FOP17 Правила внутреннего трудового распорядка

CalcPovidomlPriklad3FOP42 Змінний графік роботи / CalcPovidomlPriklad3FOP41 Сменный график работы

CalcPovidomlPriklad3FOP44 Робота в нічний час / CalcPovidomlPriklad3FOP43 Работа в ночное время

CalcPovidomlPriklad3FOP72 Вихідна допомога / CalcPovidomlPriklad3FOP71 Выходное пособие

CalcPovidomlPriklad3FOP74 Особова картка працівника / CalcPovidomlPriklad3FOP73 Личная карточка работника

CalcPovidomlPriklad3FOP76 Наказ про прийняття на роботу / CalcPovidomlPriklad3FOP75 Приказ о приеме на работу

CalcPovidomlPriklad3FOP78 Заява про прийняття на роботу / CalcPovidomlPriklad3FOP77 Заявление о приеме на работу

CalcPovidomlPriklad3FOP80 Строковий трудовий договір / CalcPovidomlPriklad3FOP79 Срочный трудовой договор

CalcPovidomlPriklad3FOP81 Увольнение по собственному желанию / CalcPovidomlPriklad3FOP82 Звільнення за власним бажанням.

CalcPovidomlPriklad3FOP83 Увольнение по соглашению сторон / CalcPovidomlPriklad3FOP84 Звільнення за угодою сторін.