БУХУЧЕТ: НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №2/1 заповнення Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Приклад №2/1 - з сумісником. Працівника прийнято на підприємство за сумісництвом. Він не надав трудову книжку, тому в графі 4 вказана Категорія особи "2".

Щоб побачити, як виглядає Приклад №2/1 на правильному бланку Повідомлення, натисніть кнопку "Роздрукувати" (відкриється попередній перегляд).

Можете заповніти рядки Повідомлення з цього прикладу №2/1 своїми даними, а потім роздрукувати його для подання у ДПІ.

 

  Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 413

№ аркуша повідомлення

Повідомлення
про прийняття працівника на роботу

1. Код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**  
(найменування /прізвище, ім’я та по батькові страхувальника)

 2. Тип:  початкове скасовуюче

 3. По-
ряд-
ко-
вий
но-
мер
4. Ка-
тего-
рія
осо-
би*
5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта** 6. Прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи 7. Номер наказу або розпоряд-
ження про прийняття на роботу
8. Дата видання наказу або розпорядження про прийняття на роботу 9. Дата початку роботи
1 .. ..
2 .. ..
3 .. ..
4 .. ..
5 .. ..
6 .. ..
10. Дата формування повідомлення у страхувальника ..   11. Кількість заповнених рядків на аркуші
______________

* Категорія особи: 1 — наймані працівники з трудовою книжкою; 2 — наймані працівники без трудової книжки.

** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

12. Керівник        
МП (за наявності)   (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта **)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
             
13. Головний бухгалтер        
     (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**)   (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Важливі сторінки / Важные страницы:

CalcPovidomlPriklad230 Перевірки Держпраці / CalcPovidomlPriklad229 Проверки инспекции по труду

CalcPovidomlPriklad250 Трудовий договір / CalcPovidomlPriklad249 Трудовой договор

CalcPovidomlPriklad204 Індексація зарплати / CalcPovidomlPriklad203 Индексация зарплаты

CalcPovidomlPriklad202 Строки виплати зарплати / CalcPovidomlPriklad201 Сроки выплаты зарплаты

CalcPovidomlPriklad212 Компенсація за невикористану відпустку / CalcPovidomlPriklad211 Компенсация за неиспользованный отпуск

CalcPovidomlPriklad206 Штатний розпис / CalcPovidomlPriklad205 Штатное расписание

CalcPovidomlPriklad202 Табель обліку робочого часу / CalcPovidomlPriklad201 Табель учета рабочего времени

CalcPovidomlPriklad208 Приклад індексації заробітної плати / CalcPovidomlPriklad207 Пример индексации зарплаты

CalcPovidomlPriklad210 Розрахунок відпускних / CalcPovidomlPriklad209 Расчет отпускных

CalcPovidomlPriklad206 Таблиця індексації зарплати / CalcPovidomlPriklad205 Таблица индексации зарплаты

CalcPovidomlPriklad202 Лікарняні / CalcPovidomlPriklad201 Больничные

CalcPovidomlPriklad222 Класифікатор професій ДК 003:2010 / CalcPovidomlPriklad221 Классификатор профессий ДК 003:2010

CalcPovidomlPriklad210 Допомога по вагітності та пологах / CalcPovidomlPriklad209 Пособие по беременности и родам

CalcPovidomlPriklad244 Декретна відпустка по вагітності та пологах / CalcPovidomlPriklad243 Декретный отпуск по беременности и родам

CalcPovidomlPriklad258 Повідомлення про прийняття на роботу / CalcPovidomlPriklad257 Уведомление о приеме на работу

CalcPovidomlPriklad218 Правила внутрішнього трудового розпорядку / CalcPovidomlPriklad217 Правила внутреннего трудового распорядка

CalcPovidomlPriklad242 Змінний графік роботи / CalcPovidomlPriklad241 Сменный график работы

CalcPovidomlPriklad244 Робота в нічний час / CalcPovidomlPriklad243 Работа в ночное время

CalcPovidomlPriklad272 Вихідна допомога / CalcPovidomlPriklad271 Выходное пособие

CalcPovidomlPriklad274 Особова картка працівника / CalcPovidomlPriklad273 Личная карточка работника

CalcPovidomlPriklad276 Наказ про прийняття на роботу / CalcPovidomlPriklad275 Приказ о приеме на работу

CalcPovidomlPriklad278 Заява про прийняття на роботу / CalcPovidomlPriklad277 Заявление о приеме на работу

CalcPovidomlPriklad280 Строковий трудовий договір / CalcPovidomlPriklad279 Срочный трудовой договор

CalcPovidomlPriklad281 Увольнение по собственному желанию / CalcPovidomlPriklad282 Звільнення за власним бажанням.

CalcPovidomlPriklad283 Увольнение по соглашению сторон / CalcPovidomlPriklad284 Звільнення за угодою сторін.