БУХУЧЕТ: НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Онлайн-заповнення Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Реклама

Заповніть рядки Повідомлення своїми даними, а потім роздрукуйте його у двох примірниках для подання у ДПІ.

Додатково дивіться відео 6 етапів оформлення нового працівника  >>

 

  Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 413

№ аркуша повідомлення

Повідомлення
про прийняття працівника на роботу

1. Код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**  
(найменування /прізвище, ім’я та по батькові страхувальника)

 2. Тип:  початкове скасовуюче

 3. По-
ряд-
ко-
вий
но-
мер
4. Ка-
тего-
рія
осо-
би*
5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта** 6. Прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи 7. Номер наказу або розпоряд-
ження про прийняття на роботу
8. Дата видання наказу або розпорядження про прийняття на роботу 9. Дата початку роботи
1 .. ..
2 .. ..
3 .. ..
4 .. ..
5 .. ..
6 .. ..
10. Дата формування повідомлення у страхувальника ..   11. Кількість заповнених рядків на аркуші
______________

* Категорія особи: 1 — наймані працівники з трудовою книжкою; 2 — наймані працівники без трудової книжки.

** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

12. Керівник        
МП (за наявності)   (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта **)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
             
13. Головний бухгалтер        
     (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**)   (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Важливі сторінки / Важные страницы:

CalcPovidoml30 Перевірки Держпраці / CalcPovidoml29 Проверки инспекции по труду

CalcPovidoml50 Трудовий договір / CalcPovidoml49 Трудовой договор

CalcPovidoml04 Індексація зарплати / CalcPovidoml03 Индексация зарплаты

CalcPovidoml02 Строки виплати зарплати / CalcPovidoml01 Сроки выплаты зарплаты

CalcPovidoml12 Компенсація за невикористану відпустку / CalcPovidoml11 Компенсация за неиспользованный отпуск

CalcPovidoml06 Штатний розпис / CalcPovidoml05 Штатное расписание

CalcPovidoml02 Табель обліку робочого часу / CalcPovidoml01 Табель учета рабочего времени

CalcPovidoml08 Приклад індексації заробітної плати / CalcPovidoml07 Пример индексации зарплаты

CalcPovidoml10 Розрахунок відпускних / CalcPovidoml09 Расчет отпускных

CalcPovidoml06 Таблиця індексації зарплати / CalcPovidoml05 Таблица индексации зарплаты

CalcPovidoml02 Лікарняні / CalcPovidoml01 Больничные

CalcPovidoml22 Класифікатор професій ДК 003:2010 / CalcPovidoml21 Классификатор профессий ДК 003:2010

CalcPovidoml10 Допомога по вагітності та пологах / CalcPovidoml09 Пособие по беременности и родам

CalcPovidoml44 Декретна відпустка по вагітності та пологах / CalcPovidoml43 Декретный отпуск по беременности и родам

CalcPovidoml58 Повідомлення про прийняття на роботу / CalcPovidoml57 Уведомление о приеме на работу

CalcPovidoml18 Правила внутрішнього трудового розпорядку / CalcPovidoml17 Правила внутреннего трудового распорядка

CalcPovidoml42 Змінний графік роботи / CalcPovidoml41 Сменный график работы

CalcPovidoml44 Робота в нічний час / CalcPovidoml43 Работа в ночное время

CalcPovidoml72 Вихідна допомога / CalcPovidoml71 Выходное пособие

CalcPovidoml74 Особова картка працівника / CalcPovidoml73 Личная карточка работника

CalcPovidoml76 Наказ про прийняття на роботу / CalcPovidoml75 Приказ о приеме на работу

CalcPovidoml78 Заява про прийняття на роботу / CalcPovidoml77 Заявление о приеме на работу

CalcPovidoml80 Строковий трудовий договір / CalcPovidoml79 Срочный трудовой договор

CalcPovidoml81 Увольнение по собственному желанию / CalcPovidoml82 Звільнення за власним бажанням.

CalcPovidoml83 Увольнение по соглашению сторон / CalcPovidoml84 Звільнення за угодою сторін.