БУХУЧЕТ: НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Реклама

Які саме рядки декларації вам треба заповнити, дивіться на сторінці Зразок заповнення декларації про доходи. Є приклади: [1] із зарплатою, доходами від оренди, податковою знижкою (з Додатком Ф3), [2] з інвестиційним прибутком та Додатком Ф1, [3] діяльність нeзалежного професіонала з Додатком Ф2, [4] діяльність підприємця на загальній системі з Додатком Ф2 + іноземні доходи (з джерел за межами України) + неоподатковувані доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна.

Перейти на: Декларацію | Додаток Ф1 | Додаток Ф2 | Додаток Ф3

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 жовтня 2015 року № 859
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 25 квітня 2019 року № 177)

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1
Тип декларації:
Звітна Звітна нова Уточнююча
2
Звітний (податковий) період:  Звітний (податковий) період, що уточнюється: 
рік квартал1 рік квартал1
Інформація про платника податку
3
Прізвище, ім'я, по батькові платника податку:
Реєстраційний номер облікової картки платника податку
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
4
Податкова адреса (місце проживання) платника податку:
Область:
Район:
Місто (селище, село):
Вулиця:
Номер будинку: Корпус: Номер квартири:
Поштовий індекс:
Контактні телефони:2
Електронна адреса:2
5 Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація:
6
Резидентський статус платника податку:
резидент нерезидент
7
Декларація заповнена:
самостійно платником податку уповноваженою на це особою
8 Категорія
платника:
громадянин особа, яка заявляє право на податкову знижку особа, яка провадить незалежну пофесійну діяльність підприємець особа, яка припинила підприємницьку діяльність протягом звітного року3 датою
..20
Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації
9
Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи:
Реєстраційний номер облікової картки платника податку уповноваженої особи
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) 
Код рядка ІІ. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ Сума доходів (грн, коп.) Сума податку/збору (грн, коп.)   
утриманого (сплаченого) податковим агентом що підлягає сплаті самостійно
податок на доходи фізичних осіб військовий збір податок на доходи фізичних осіб військовий збір
1 2 3 4 5 6 7
10 Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9 + рядок 10.10):  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.1 Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які нараховані (виплачені, надані) відповідно до умов трудового договору (контракту) X X
10.2 Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового характеру
10.3 Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна
10.4 Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм)4, у тому числі:
10.4.1 дохід, отриманий від фізичної особи – платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси платника податку (орендодавця)
10.5 Інвестиційний прибуток (додаток Ф1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.6 Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна
10.7
Доходи, отримані з джерел за межами України5
()
X X
10.8 Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (додаток Ф2)  0.00 X X 0.00 0.00
10.9 Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток Ф2)  0.00 X X 0.00 0.00
10.10 Інші доходи, у тому числі: 
10.10.1 у вигляді додаткового блага (прощений (анульований) борг за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит))
* Назва країни, з якої отримано іноземні доходи, та назва валюти.
Код рядка ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ Сума доходів (грн, коп.)
11 Доходи, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі: (рядок 11.1 + рядок 11.2 + рядок 11.3)  0.00
11.1 Доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року 
11.2 Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна 
11.3 Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню 
Код рядка ІV. ЗАГАЛЬНА СУМА РІЧНОГО ДОХОДУ Сума доходів (грн, коп.)
12 Загальна сума річного доходу (рядок 10 + рядок 11) 0.00
Код рядка V. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ Сума доходів (грн, коп.)
13 Загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб (графа 6 рядка 10) 0.00
14 Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку (рядок 7 додатка Ф 3) 0.00
15 Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню у разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомості відповідно до пункту 172.6 статті 172 розділу IV ПКУ
16 Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшується сума річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV ПКУ (але не більше ніж значення рядка 13)
17 Сума податку з доходів, отриманих від фізичної особи – платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси платника податку (орендодавця) (графа 6 рядка 10.4.1) 0.00
18 Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: X
18.1 Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (додатне значення (рядок 13 - рядок 14 - рядок 15 - рядок 16 - рядок 17)) 0.00
18.2 Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року (від'ємне значення (рядок 13 - рядок 14 - рядок 15 - рядок 16)) (значення вказується без знака "-") 0.00
19 Розрахунки з бюджетом із військового збору: X
19.1 Сума податкових зобов'язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (графа 7 рядка 10) 0.00
Код рядка VІ. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК У ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ Сума (грн, коп.)  
податок на доходи фізичних осіб військовий збір
20 Сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка
21 Уточнені суми податкових зобов'язань або сума до повернення за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка
22 Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки: X
22.1 Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 20 - рядок 21), якщо рядок 20 - рядок 21 > рядок 21 0.00 0.00
22.2 Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 20 - рядок 21), якщо рядок 20 - рядок 21 < рядок 21 (значення вказується без знака "-") 0.00 0.00
23 Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, % (рядок 22.1 × 3 або 5%) 0.00 0.00
24 Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до статті 129 ПКУ
VІІ. Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку під час застосування права на податкову знижку: 
25
Номер рахунку:
Найменування банку:
МФО банку:
Ідентифікаційний код банку:
VІІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНЕ НЕРУХОМЕ (РУХОМЕ) МАЙНО ТА/АБО МАЙНО, ЯКЕ НАДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ (СУБОРЕНДУ)
Код рядка Категорії об'єктів **  Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна
(країна, адреса) або марка (модель) рухомого майна
Рік набуття у власність/ рік випуску (для рухомого майна) Загальна площа нерухомого майна (кв. м) Частка в загальній площі нерухомого майна Відмітка про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) ***
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
** КАТЕГОРІЇ ОБ'ЄКТІВ : 1 – земельні ділянки; 2 – житлові будинки; 3 – квартири; 4 – садові (дачні) будинки; 5 – гаражі; 6 – водойми; 7 – автомобілі легкові; 8 – автомобілі вантажні (спеціальні); 9 – водні транспортні засоби; 10 – повітряні судна; 11 – мотоцикли (мопеди); 12 – інше нерухоме (рухоме) майно.
*** Під час заповнення вказується позначка (х).
  Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II ПКУ)
№ з/п Зміст доповнення
  Доповнення до податкової декларації (подається відповідно до підпункту "д" 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV ПКУ)
№ з/п Зміст доповнення

Додатки до декларації (потрібне зазначити): Ф1 Ф2 Ф3

Дата подання декларації: ..

Інформація, наведена в декларації, додатках і доповненнях до декларації, є достовірною. 

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою – підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.
2 Заповнюється за бажанням платника податку.
3 Заповнюється для фізичних осіб - підприємців, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року.
4 У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 розділу відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду).
5 Перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу
         Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" _____________ 20 __ року

 (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
         порушень (помилок) не виявлено    Складено акт від "___" ____________ 20__ року № _________

посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))
"___" ____________ 20__ року

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)
 
Додаток Ф1
до податкової декларації про майновий
стан і доходи

РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору
з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
 
Тип декларації:
Звітна Звітна нова Уточнююча
Звітний (податковий) період:  Звітний (податковий) період, що уточнюється: 
рік рік
 
І. РОЗРАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРИБУТКУ

з/п
Вид інвестиційних активів*  Найменування та характеристика Сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу (грн, коп.) Сума витрат на придбання інвестиційного активу (грн, коп.) Фінансовий результат операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток (+) або інвестиційний збиток (-)) (грн, коп.)
1 2 3 4 5 6
1 0.00
0.00
0.00
УСЬОГО 0.00 0.00 0.00
2 Сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду    
3 Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами
(графа 6 "УСЬОГО" рядка 1 - рядок 2)
0.00
3.1 Додатне значення рядка 3 (інвестиційний прибуток) 0.00
3.2 Від'ємне значення рядка 3 (інвестиційний збиток), значення вказується без знака "-" 0.00
Код рядка ІІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНВЕСТИЦІЙНИМИ АКТИВАМИ Сума (грн, коп.)
4 Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі: (рядок 3.1 × на ставку податку 18%, крім випадків, передбачених підпунктом 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу ІV ПКУ) 0.00
4.1 утриманого (сплаченого) податковим агентом
4.2 яка підлягає сплаті платником податку самостійно до бюджету (додатне значення (рядок 4 - рядок 4.1)) 0.00
5 Сума військового збору, у тому числі: (рядок 3.1 × на ставку збору 1,5%) 0.00
5.1 утриманого (сплаченого) податковим агентом
5.2 яка підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року (додатне значення (рядок 5 - рядок 5.1)) 0.00
*Перелік операцій з інвестиційними активами:    1 – корпоративні права (інші ніж цінні папери);
2 – цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі;
3 – цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу не на фондовій біржі. 
Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)
 
Додаток Ф2
до податкової декларації про майновий
стан і доходи

РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
1
Тип декларації:
Звітна Звітна нова Уточнююча
2
Звітний (податковий) період: Звітний (податковий) період, що уточнюється:
рік квартал1 рік квартал
І. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
№ з/п Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід  Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД Сума одержаного доходу (грн, коп.) Вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з господарською діяльністю (грн, коп.), у тому числі: Сума чистого оподатко-
вуваного доходу
(графа 4 – графа 5 – графа 6 – графа 7 – графа 8) (грн, коп.)
вартість придбаних товарно-
матеріальних цінностей, що реалізованї або використанї у виробництві продукції
витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг амортизаційні відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
УСЬОГО 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ІІ. Інформація щодо нарахованої амортизації
Код рядка
 
Номер групи   Вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів  Розрахована сума амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період відповідно до підпункту 177.4.9 пункту 177.4 статті 177 розділу IV ПКУ
на початок звітного (податкового) періоду на кінець звітного (податкового) періоду
1 2 3 4 5
А1 1
А2 2
А3 3
А4 4
Усього 0.00
Код рядка ІІІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ Сума (грн, коп.)
1 Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: х
1.1 Розрахована сума податкових зобовязань з податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного (податкового) року, що підлягає сплаті до бюджету (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу І × на ставку податку (18% )) 0.00
1.2 Сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно нарахована платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останього базового (звітного) періоду, у тому числі у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року 2 
1.3 Загальна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, розрахованих платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу (крім четвертого), та сплачених до бюджету протягом звітного (податкового) року згідно з підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу IV ПКУ 
1.4 Сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з підпунктом 177.5.3 пункту 177.5 статті 177 розділу IV ПКУ (від'ємне значення (рядок 1.1 - рядок 1.3)) (значення вказується без знака "-")  0.00
1.5 Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (рядок 1.1 - рядок 1.2) (сума переноситься до графи 6 рядка 10.8 декларації)  0.00
2 Розрахунки з бюджетом з військового збору: x
2.1 Розрахована сума податкових зобовязань з податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного (податкового) року, що підлягає сплаті до бюджету (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу І × на ставку збору (1,5%)) 0.00
2.2 Сума військового збору, самостійно нарахована платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останього базового (звітного) періоду, у тому числі у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року2
2.3 Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (рядок 2.1 - рядок 2.2) (сума переноситься до графи 7 рядка 10.8 декларації) 0.00
ІV. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
№ з/п
 
Категорія незалежної професійної діяльності*  Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід  Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД  Сума одержаного доходу (грн, коп.)  Вартість документально підтверджених витрат, необхідних для провадження незалежної професійної діяльності
(грн, коп.), у тому числі:  
Сума чистого оподатко-вуваного доходу
(графа 5 - графа 6 - графа 7 - графа 8) (грн, коп.)
вартість придбаних товарно-
матеріальних цінностей для використання під час провадження незалежної професійної діяльності
витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 0.00
 2 0.00
 3 0.00
 4 0.00
 5 0.00
 6 0.00
УСЬОГО 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Категорія незалежної професійної діяльності: 1 – приватний нотаріус; 2 – адвокат; 3 – арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор); 4 – приватний виконавець; 5 – судовий експерт; 6 – аудитор; 7 – бухгалтер; 8 – оцінщик; 9 – інженер; 10 – архітектор; 11 – особа, зайнята релігійною (місіонерською) діяльністю; 12 – науковий, літературний, артистичний, художній, освітній або викладацький діяч; 13 – лікар; 14 – інша діяльність. 

Код рядка V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ   Сума (грн, коп.)
3 Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: х
3.1 Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу ІV × на ставку податку (18%)) (сума переноситься до графи 6 рядка 10.9 декларації) 0.00
4 Розрахунки з бюджетом з військового збору:  х
4.1 сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу ІV × на ставку збору (1,5%)) (сума переноситься до графи 7 рядка 10.9 декларації) 0.00

 ¹ Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою – підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

² Заповнюється для фізичних осіб - підприємців, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року та подали декларацію відповідно до абзацу другого пункту 177.11 статті 177 ПКУ.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)
 
Додаток Ф3
до податкової декларації про майновий
стан і доходи

РОЗРАХУНОК
суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб,
у зв'язку з використанням права на податкову знижку

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
 
Тип декларації:
Звітна Звітна нова Уточнююча
Звітний (податковий) період:  Звітний (податковий) період, що уточнюється: 
рік рік
      
І. РОЗРАХУНОК ПОНЕСЕНИХ ВИТРАТ ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 166 РОЗДІЛУ IV ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (далі - ПКУ)     
Код рядка Категорія понесених витрат Норма ПКУ Перелік витрат, фактично понесених платником податку протягом звітного (податкового) періоду Сума фактично понесених витрат
(грн, коп.)
1 1 підпункт 166.3.1 пункту 166.3 статті 166 ПКУ  частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 ПКУ
2 підпункт 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 ПКУ сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям 
3 підпункт 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 ПКУ сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення
4* підпункт 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 ПКУ  сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг із лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення
5 підпункт 166.3.5 пункту 166.3 статті 166 ПКУ сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом із недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення
6 підпункт 166.3.6 пункту 166.3 статті 166 ПКУ оплата допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством та/або оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита
7 підпункт 166.3.7 пункту 166.3 статті 166 ПКУ сума коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизеля, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива
8 підпункт 166.3.8 пункту 166.3 статті 166 ПКУ сума витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним
9** підпункт 166.3.9 пункту 166.3 статті 166 ПКУ сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи, за умови, що платник податку та/або члени його сім'ї першого ступеня споріднення не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України; не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання
10   інші витрати, передбачені пунктом 166.3 статті 166 розділу IV ПКУ
2 УСЬОГО ВИТРАТ 0.00
   
Код рядка ІІ. РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ З БЮДЖЕТУ, У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ Сума (грн, коп.)
3 Загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до пункту 166.3 статті 166 розділу IV ПКУ
4 Сума нарахованої заробітної плати, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV ПКУ (графа 3 рядка 10.1 декларації) 0.00
5 Сума утриманого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, зменшеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV ПКУ (графа 4 рядка 10.1 декларації) 0.00
6 Сума (вартість) витрат платника податку - резидента, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до підпункту 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV ПКУ (рядок 3, але не більше ніж значення рядка 4) 0.00
7 Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку (значення вказується без знака "-") (рядок 5 - (рядок 4 - рядок 6) х на ставку податку, визначену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV ПКУ) (переноситься до рядка 14 декларації) 0.00

* Набирає чинності з 01 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.

** Підтверджую достовірність даних під час застосування права на податкову знижку відповідно до підпункту 166.3.9 пункту 166.3 статті 166 розділу IV ПКУ, що я та/або члени моєї сім'ї першого ступеня споріднення не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України, а також не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання
Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Перейти на: Декларацію | Додаток Ф1 | Додаток Ф2 | Додаток Ф3

Важливі сторінки / Важные страницы:

CalcDeclDoh01 Добірка "ПДФО (прибутковий податок)" / CalcDeclDoh01 Сборник "НДФЛ в Украине"

CalcDeclDoh04 Звіт 1-ДФ / CalcDeclDoh03 Форма 1-ДФ

CalcDeclDoh06 Декларація про доходи) / CalcDeclDoh05 Декларация о доходах

CalcDeclDoh10 Питання, що часто ставляться про ПДФО / CalcDeclDoh09 Часто задаваемые вопросы по НДФЛ

CalcDeclDoh08 Добірка "Військовий збір" / CalcDeclDoh07 Сборник "Военный сбор"

CalcDeclDoh12 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) / CalcDeclDoh11 Единый социальный взнос (ЕСВ)